Om Defenders’ Days Conference

Defenders' Days is a conference for and with human rights defenders.

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders och äger rum i Stockholm vartannat år, där omkring 200 människorättsförsvarare från fem kontinenter deltar.

Attackerna mot människorättsförsvarare ökar i alla regioner i världen och utrymmet för det civila samhället minskar. Konferensen möjliggör för nätverkande och kunskapsutbyte mellan personer som varje dag, trots risk för sina egna liv, kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Under konferensen hålls en rad olika utbildningar och workshops för och med människorättsförsvarare. Några av frågorna som vanligen står högt upp på agendan är digital säkerhet, psykosociala aspekter av säkerhet och innovation som medel i kampen för mänskliga rättigheter.

Sedan 2013

Defenders’ Days organiserades för första gången 2013 och hölls årligen fram till 2016 då det strategiska beslutet om att organisera konferensen vartannat år togs. Den senaste konferensen hölls 2018 och samlade över 200 människorättsförsvarare från fem kontinenter. Agendor från tidigare år – med information om träningar, tränare och paneldeltagare – finns tillgängliga i listan nedan.

Global plattform för nätverkande

Defenders’ Days är Civil Rights Defenders globala plattform för nätverkande för människorättsförsvarare. Hela plattformen baseras på människorättsförsvararnas behov och fokuserar på innovativa verktyg för att bekämpa brott mot mänskliga rättigheter. Plattformen står på tre ben – vår konferens, vårt bootcamp och vårt community.

Defenders’ Days Bootcamp är ett utbildningsprogram online på distans som syftar till att stärka både säkerheten och kapaciteten hos organisationer och människorättsförsvarare. Defenders’ Days Bootcamp utvecklades som ett svar på covid-19-pandemin.

Syftet med Defenders’ Days

  • Att stärka skyddet för människorättsförsvarare i världen;
  • Att stödja och möjliggöra för samarbete, nätverkande och kunskapsutbyte mellan människorättsförsvarare;
  • Att kasta ljus på situationen för människorättsförsvarare som befinner sig i fara och bidra till internationell uppmärksamhet.

Civil Rights Defenders ambition är att säkerställa att de människorättsförsvarare som deltar i Defenders’ Days lämnar konferensen med ökad kunskap inom ramen för relevata områden samt med en känsla av att de har ett starkt moraliskt stöd från internationella aktörer.

Kontakt

Om du har några frågor rörande Defenders’ Days är du välkommen att kontakta oss på defendersdays@crd.org

Välkommen att följa #defendersdays på sociala medier för att ta del av nyheter och uppdateringar direkt från konferensen.