Om Defenders’ Days Bootcamp

Defenders’ Days Bootcamp är ett utbildningsprogram online på distans som syftar till att stärka både säkerheten och kapaciteten hos organisationer och människorättsförsvarare. Defenders’ Days Bootcamp utvecklades som ett svar på covid-19-pandemin.

Defenders’ Days Bootcamp har ett brett utbud av inspirerande utbildningsmoduler. Sedan slutet av 2020 har vi erbjudit utbildningar till partners inom olika ämnen, så som hantering av ångest, stress och utbrändhet, digital säkerhet, internationell påverkan och opinionsbildning, grunder inom data och statistik, A Chart a Day och kommunikation med stressade eller upprörda människor i nöd.

Syftet med Defenders’ Days Bootcamp

Defenders’ Days Bootcamp är utvecklat för att möta och stärka människorättsförsvarare som befinner sig i olika sammanhang men har liknande utmaningar ur ett globalt perspektiv.

  • Att stödja samarbete, nätverk och utbyte av kunskap mellan människorättsförsvarare genom interaktiva och relevanta utbildningar;
  • Att stärka kapaciteten och säkerheten för människorättsförsvarare.

Kontakt

Om du har några frågor rörande Defenders’ Days Bootcamp är du välkommen att kontakta oss på defendersdays@crd.org

Välkommen att följa #defendersdays på sociala medier för att ta del av nyheter och uppdateringar direkt från konferensen.