Röster från Defenders’ Days

Omkring 200 människorättsförsvarare från världens alla hörn deltar i Defenders’ Days vartannat år. Några av dem lyfts i vår serie ”Röster från Defenders’ Days”.

För dig som vill vara med och skydda Sveriges demokrati.

Vi ser fler och fler politiska förslag som kränker mänskliga rättigheter. Det signalerar ett oroväckande skifte i vår demokrati. När demokratin riskerar att nedmonteras, en rättighet i taget, behöver vi bli fler som försvarar den. Gå med i Backa Demokratin idag.

Gå med här

Ge en gåva