Röster från Defenders’ Days

Omkring 200 människorättsförsvarare från världens alla hörn deltar i Defenders’ Days vartannat år. Några av dem lyfts i vår serie ”Röster från Defenders’ Days”.

Ett nätverk för dig som vill vara med och skydda Sveriges demokrati.

Vi ser fler och fler politiska förslag som kränker mänskliga rättigheter. Inte minst i Tidöavtalet. Det signalerar ett oroväckande skifte i vår demokrati. När demokratin riskerar att nedmonteras, en rättighet i taget, behöver vi bli fler som försvarar den och kämpar för ett rättssäkert Sverige. Gå med i vårt nätverk och Backa Demokratin.

Gå med här

Ge en gåva