”Aktivism ses som något som inte ska kosta”

Adelajda Alikaj, Executive Director of STREHA Center, Tirana.

Voices from Defenders’ Days

Träffa Adelajda Alikaj, exekutiv chef för STREHA Center i Albanien.

Under många år har Adelajda Alikaj arbetat för att stödja hbtqi-rörelsen i Albanien. Adelajda deltar i Defenders’ Days 2022 i Stockholm, tillsammans med 200 människorättsförsvarare från 50 länder. 

Adelajda och organisationen STREHA Center arbetar för att stärka hbtqi-personer genom att erbjuda akutstöd och skyddade boenden samt juridisk och psykologisk hjälp. Hon säger till Civil Rights Defenders att hon vill ta chansen att lära sig av andra hur man får makthavare att lyssna.

Vi opinionsbildar, men lagarna är inte upp till oss. Det är det jag är mest intresserad av på Defenders’ Days, där många människor från olika kontinenter och sammanhang möts.

– Vi vill veta vad det bästa tillvägagångssättet är, hur vi kan få regeringen att lyssna och hur vi kan ändra lagar så att vi kan fortsätta kämpa för lika rättigheter och för ett värdigt liv för hbtqi-personer, säger Adelajda.

Som exekutiv chef ansvarar hon inte bara för det stöd som ges till stödmottagarna, utan också för sina kollegor. Hon berättar att hon ser fram emot att dela erfarenheter om välbefinnande och hållbar aktivism – två teman som kommer att vara centrala på konferensen.  

– Många blir dömda av sina familjer för det arbete vi gör. Vi kämpar också för att behålla kompetent personal. När du arbetar med mänskliga rättigheter och särskilt med hbtqi-rättigheter, även om vi är professionella socialarbetare och terapeuter, anses du fortfarande ”bara” vara en aktivist. Aktivism uppfattas som något som inte ska betalas eller kosta, säger Adelajda.   

Kämpar för att få stöd till hbtqi-rörelsen 

I maj 2022 ägde Tiranas tionde Pride rum, ett viktigt tillfälle för rörelsen att träffas igen efter pandemin. Under Prideveckan anordnade STREHA Center en insamlingsgala för civilsamhället och andra intressenter, där borgmästaren i Tirana och Albaniens inrikesminister deltog. Trots detta erkännande säger Adelajda att Albaniens hbtqi-rörelsen fortfarande kämpar för att få stöd inte bara från allmänheten utan också från andra människorättsrörelser.  

– I Albanien är civilsamhället enat när det gäller vissa frågor men med hbtqi-frågor känner vi inte att vi har stöd från alla organisationer. Vi går ut och protesterar mot våld mot kvinnor, alla typer av rasism och diskriminering, men det händer inte när en hbtqi-person attackeras. Du ser inte folk som dyker upp för oss. 

Om Defenders’ Days

Defenders’ Days är Civil Rights Defenders globala plattform för nätverkande för människorättsförsvarare över hela världen. Plattformen utgår från människorättsförsvarnas behov och fokuserar på innovativa verktyg som ett medel i kampen för mänskliga rättigheter. Defenders’ Days-konferensen är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen organiseras av Civil Rights Defenders varannat år för att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande för de modiga människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Taggar , , , ,