”Vi är familj” – Tirana är redo för sin 11:e Prideparad

Den 21 maj äger den elfte Tirana Pride paraden rum i Albaniens huvudstad. Årets tema är ”Vi är familj!”. Förutom själva paraden kommer organisationskommittén och lokala aktivister att hålla ett antal stödjande evenemang såsom; paneldiskussioner, workshops och kulturevenemang. Civil Rights Defenders arrangerar flertalet aktiviteter under Prideveckan.

Hbtqi-rättigheter i Albanien

Hbtqi-gemenskapen är fortfarande en av Albaniens mest diskriminerade och marginaliserade grupper. Diskriminering och utanförskap är vanligt både i människors privatliv och i samhället som helhet. Hbtqi-personer är fortfarande utsatta för hot, hatpropaganda och till och med fysiskt våld. Dessutom straffas gärningsmännen sällan, trots gällande lagar mot hatbrott och diskriminering.

Trots den positiva förändringstrenden i både nationell lagstiftning såväl som offentliga attityder, så saknar hbtqi -personer i Albanien fortfarande många rättigheter och de möter ofta svårigheter i vardagen.

Därför behövas Prideparaden – inte bara för att den främjar kärlek, acceptans och mångfald, utan också för att den belyser de människorättsfrågor som behöver lyftas i Albanien.

”Vi är familj”

Två år efter pandemin är nu Tirana Pride tillbaka för att fira mångfald, kärlek, solidaritet och förhållanden mellan hbtqi-medlemmar i samhället och deras familjer. Ledordet i årets Pride ”Vi är familj!” – förmedlar ett budskap om kärlek och familjevärme. Syftet är att öka medvetenheten om familjens betydelse och dess mångfald

”Vi är familj” – för att vår gemenskap genom åren har visat solidaritet och vi har blivit en stor familj för varandra. Vår familj är beroende av villkorslös kärlek, omsorg, respekt och acceptans av varandra. ”Vi är familj” – för hbtqi-familjer är otvivelaktigt är en del av familjer i vidare bemärkelse, våra familjer! De är en del av vårt samhälle. De är vårdade med kärlek och entusiasm för olikheter, utmaningar och uppoffringar mot hat och diskriminering”, säger Xheni Karaj om årets tema. Xheni Karaj en av de mest inflytelserika hbtqi-aktivisterna i regionen. Hon är grundare och verkställande direktör för Aleanca LGBT och även mottagare av Civil Rights Defenders of the Year Award 2022

Höjdpunkter för Tirana-Pride

Pride Week är ett unikt och mångdimensionellt evenemang. En mängd aktiviteter kopplade till de mänskliga rättigheter som hbtqi-gemenskapen i Albanien och västra Balkan tar del av äger rum. Samtidigt kommer diskussioner att föras kring relevanta problem och utmaningar som uppstår i hbtqi-personers vardag.

För att främja diskussionen och medvetenhet kring hbtqi-rättigheter anordnar Civil Rights Defenders tre rundabordssamtal där experter från Albanien och västra Balkan deltar. Diskussionerna ämnar belysa viktiga frågor som måste tas upp för att kunna ge föreslag på effektiva och hållbara lösningar. Vilka potentiellt kan initiera en offentlig debatt på frågor som behövs för att förändra eller främja den offentliga diskursen om hbtqi-personers rättigheter.

Rundabordssamtal: ”Om vikten av integration i sociala rörelser”

Solidaritet mellan olika utsatta samhällsgrupper är ett viktigt verktyg som kan bidra till ett mer inkluderande och jämlikt samhälle. Under den här diskussion kommer vi att fokusera på vikten av samverkan mellan olika utsatta grupper i Albanien och i västra Balkan. Grupper såsom hbtqi-personer, kvinnor, romer, egyptier och personer med funktionsnedsättning.
När: 19 maj, 16:00 – 18:00
Var: Destil Creative Hub Tirana

Rundabordssamtal: ”Om den rättsliga ramen i Balkanregionen för hbtqi-personer”

De flesta europeiska länder arbetar för att främja hbtqi-personers rättigheter. Det här rundabordssamtalet kommer att diskutera den rättsliga ramen för dessa rättigheter och utbyte av olika erfarenheter. Men det kommer även att diskuteras brist på betydelsefulla institutioners vilja att främja och respektera hbtqi-personers rättigheter i de berörda länderna.
När: 20 maj, 14:00 – 16:00
Var: Tulla Center, Tirana

Rundabordssamtal: ”Pridemarscher på Balkan och den växande anti-hbtqi-rörelsen i regionen”

Pridemarscher på västra Balkan har en särskild betydelse. De är fortfarande den viktigaste och mest synliga verksamheten för hbtqi-personer i regionen. Diskussionerna vid detta rundabordssamtal kommer att reflektera över betydelsen av Pride i olika kontexter och dess utveckling genom åren. Diskussionen kommer även att beröra nuvarande utmaningar såsom den växande anti-hbtqi-rörelsen.
När: 20 maj, 16:00 – 18:00
Var: Tulla Center, Tirana

Civil Rights Defenders prisutdelning

I april i år blev Xheni Karaj tillsammans med Frank Mugisha, hbtqi-aktivist från Uganda, tilldelad Civil Rights Defenders of the Year Award 2022. För att inleda evenemanget och fira priset kommer det att hållas en diskussion mellan Goran Miletic, chef för Europa och MENA, Ställföreträdare chef för Civil Rights Defenders globala program och Elsa Håstad Sveriges ambassadör i Albanien och Delina Fico, chef för civilsamhällesprogram, East-West Management Institute, Inc.

När: 20 maj, 19:30
Var: Tulla Center, Tirana

Prideparaden

Prideparaden den 21 maj är höjdpunkten och kulmen på evenemangsveckan. Paraden startar klockan 11:00 och utgår från Moder Teresa-torget i Tirana.  Följ med oss och fira kärlek! Bli en del av vår familj där människor värdesätter frihet, mångfald och jämlikhet!

Taggar ,