Faces of Pride: Dea Nini känner ansvar att skapa samhällsförändring

Dea Nini växte upp i en liten stad präglad av mobbning och en sluten och patriarkal mentalitet, och kände ett behov av rättvisa. Hon är nu juridisk expert gällande hbtqi-rättigheter, och representerar därmed den förändring hon vill se i det albanska samhället. Dea är en av de många modiga aktivister som ansluter till Civil Rights Defenders för Stockholm Pride under veckan. 

Hur och varför blev du hbtqi-aktivist? 
När jag växte upp som lesbisk i en liten stad där mentaliteten var sluten och patriarkal utvecklade jag ett djupt behov av rättvisa. Mobbning i skolan, oförmågan att leva min första kärlek öppet och oviljan att vara sann mot mina föräldrar var de främsta anledningarna till mitt engagemang i hbtqi-rörelsen. 

Jag vill leva i en verklighet där systematiska ansträngningar görs för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Det är långt ifrån verkligheten i Albanien. Lagar, politik och deras genomförande misslyckas ständigt med att skydda människor, särskilt de som tillhör de mest utsatta grupperna som kvinnor, romer och egyptier, hbtqi-personer och offer för alla former av våld. Denna verklighet leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i flera lager.  

Jag kände ett inre ansvar att kämpa för förändring i mitt land och valde att studera juridik. Efter att ha arbetat i fem år som volontär för hbtqi-rättigheter i Albanien började jag arbeta för the LGBT Alliance som juridisk expert och forskare om mänskliga rättigheter.  

Att bidra som jurist inom hbtqi-rörelsen i Albanien representerar den förändring jag vill göra för ett rättvist samhälle, där mänskliga rättigheter verkligen är omistliga och betraktas som en utvecklingsfråga.

Vad har Pride betytt för hbtqi-rörelsen?  
Pride har varit en form av existens och motstånd genom åren och inte bara ett sätt att fira vår samhällsidentitet. Genom att organisera Pride-evenemang runt om i världen har hbtqi-samhället ökat sin synlighet, vilket visar att kärnan i vår kamp för jämlikhet och juridiskt erkännande förblir de värderingar som är avgörande för hela samhället. Pride har hjälpt till att sprida budskapet att vår kamp för jämlikhet och rättvisa inte bara är personlig och isolerad utan också politisk. Genom att delta i Pride-paraderna har medlemmar av hbtqi-samhället kunnat ockupera de offentliga utrymmen från vilka de kände sig uteslutna eller osynliga i åratal och vara rösten för de mest maktlösa av oss, som ofta tycker att det är omöjligt att delta i dessa evenemang. Detta är bara några av anledningarna till att Pride fortfarande är så viktigt för hbtqi-samhället, i en verklighet där mer än 60 länder i världen fortfarande kriminaliserar att vara hbtqi och där kampen för social rättvisa förblir mer relevant än någonsin. 

Vad betyder Pride för dig?  
För mig representerar Pride den mest inkluderande formen av hbtqi-motstånd på flera år. Genom påverkansarbete och Pride-evenemang har hbtqi-samhället visat att det personliga är politiskt. Att manifestera kärlek, solidaritet, motståndskraft och uthållighet i vår kamp att uppnå jämlikhet och juridiskt erkännande är det bästa sättet att visa att vi delar gemensamma värderingar med hela samhället.  

Att ta plats i offentliga utrymmen där vi ofta är osynliga eller oönskade och förmedla politiska budskap från dessa utrymmen är en stärkande handling.

– Dea Nini

Läs mer om Civil Rights Defenders arbete för hbtqi-rättigheter här.

 

Taggar ,