De riskerar sina liv för mänskliga rättigheter – nu kommer de till Stockholm

Idag startar en av världens största människorättskonferenser, Defenders’ Days, i Stockholm. Här möts bland andra anhöriga till personer som kidnappats av IS i Syrien, miljökämpar från Amazonas och aktivister från krigets Ukraina. De har alla en sak gemensamt – de utför ett av världens viktigaste, och farligaste, arbeten. De kämpar för mänskliga rättigheter. 

Defenders’ Days är en av världens främsta konferenser för människorättsförsvarare. Konferensen erbjuder en trygg plats där människorättsförsvarare runt om i världen får möjlighet att träffas och lära av varandra. Det är ett tillfälle att samla kraft och ta en paus från de hot och risker många av dem möter i sina hemländer.

Som människorättsförsvarare känner man sig ofta både ensam och utsatt. Många möter både hot och våld, från allt från repressiva stater till radikaliserade individer. Men de står inte ensamma. På Defenders’ Days får de träffas och hämta energi från varandra, säger Anders L. Pettersson, exekutiv chef på Civil Rights Defenders.

Under en vecka samlas bland andra journalister, jurister, miljökämpar, urfolks- och hbtqi-aktivister från hela världen. De tar del av utbildningar om allt ifrån digital säkerhet till mental hälsa, panelsamtal, och möten med beslutsfattare och civilsamhälle i Sverige.

Repressiva regimer världen över hittar ständigt ny lagstiftning och nya metoder att kartlägga, förfölja och tysta människorättsförsvarare. Metoderna går sedan på export; andra auktoritära regimer tar efter. För att kunna arbeta effektivt behöver människorättsförsvarare göra likadant – träffas, lära och inspirera varandra, säger Anders L. Pettersson.

Om Defenders’ Days 

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Konferensen har organiseras av Civil Rights Defenders sedan 2013. Defenders’ Days äger rum 10–14 oktober 2022 i Stockholm, med närmare 200 deltagare från 50 länder.    

För mer information och för att boka intervjuer med människorättsförsvarare, vänligen kontakta oss på 076 576 27 62 eller press@crd.org. Du kan också läsa mer i vårt pressrum.

Taggar ,