Migration och en rättssäker flykt

Krig, klimatförändringar, förföljelse och bristande tillgång till mat, vatten och sjukvård får miljontals människor att fly från sina hem varje år. Samtidigt vidtar EU och Sverige alltmer våldsamma åtgärder för att hindra människor att söka skydd i Europa.

Med juridiken som verktyg arbetar vi för en bättre rättssäkerhet för alla de människor som är på flykt och för att stärka migranters och asylsökandes fri- och rättigheter. 

Läs mer här

För en bättre rättssäkerhet för människor på flykt

Civil Rights Defenders arbetar tillsammans med Human Rights Watch för att människor på flykts grundläggande fri- och rättigheter ska respekteras. Vi ställer ansvariga ställs till svars när mänskliga rättigheter kränks, oavsett om det sker i förvar vid den italienska gränsen eller i läger i Libyen.

Läs mer här

EU:s migrationspakt undergräver rätten till asyl

Efter flera års förhandlingar mellan EU:s medlemsländer har EU-parlamentet röstat igenom en ny migrations- och asylpakt. Den undergräver rätten till att söka och få asyl och kommer att leda till kraftigt ökat lidande för asylsökande och människor som befinner sig på flykt. Bland annat kommer fler barn och vuxna att sättas i förvar och undermåliga och påskyndade asylprocesser kommer att öka.

Läs mer här

Vi granskar migrationspolitiken i Sverige

Det är tydligt att Tidöpartierna inte bara vill minska invandringen till Sverige, utan även göra det svårare för de grupper som inte har svenskt medborgarskap att leva i Sverige. Vi ser en risk för att Sverige inte längre kommer att respektera internationella åtaganden på migrationsområdet.

Civil Rights Defenders granskar politiska beslut och förslag som strider mot fri- och rättigheter som Sverige förbundit sig att följa. Bland annat analyserar vi förslag inom migrationspolitiken. 

Läs våra analyser

Trygghet, hopp och rättvisa för dem som förlorat allt

Svenska Postkodlotteriet stödjer Civil Rights Defenders och Human Rights Watch med 19,5 miljoner kronor för projektet “Trygghet, hopp och rättvisa för dem som förlorat allt”. Ett stöd som gör det möjligt för oss att bidra till en bättre rättssäkerhet för alla de miljoner människor som är på flykt.

Svenska Postkodlotteriet logotyp

Rådgivning

Civil Rights Defenders erbjuder flera olika typer av rådgivning. Till exempel kostnadsfri information och rådgivning om hur du kan tillvarata dina rättigheter inom diskrimineringsfrågor, migration eller hjälp med säkerhet.

Läs mer här

Press

Vill du boka en intervju med någon av våra experter eller intervjua människorättsförsvarare från Sverige?

Läs mer om vad vi kan kommentera på här.

För mer information och för att boka intervjuer, kontakta oss på:
+46 (0)76 576 27 62 / press@crd.org

Hitta vårt pressrum här

Vill du få information om vårt arbete för att försvara mänskliga rättigheter?