För en bättre rättssäkerhet för människor på flykt – Drömprojekt från Postkodlotteriet

Civil Rights Defenders och Human Rights Watch mottog igår en check på 19,5 miljoner kronor till vårt gemensamma Drömprojekt. Foto: Civil Rights Defenders.

Svenska Postkodlotteriet stödjer Civil Rights Defenders och Human Rights Watch med 19,5 miljoner kronor till drömprojektet ” Trygghet, hopp och rättvisa för dem som förlorat allt.” Ett stöd som gör det möjligt för oss att bidra till en bättre rättssäkerhet för alla de miljoner människor som är på flykt.

När Postkodlotteriet startade sin Drömfond bad de civilsamhället att tänka stort. “Vad drömmer ni om att göra men saknar finansiering till?” Vi drömmer om rättssäkerhet för alla människor som är på flykt och ett EU som tar ansvar för att minska död och lidande vid Europas gränser. Vi vill också se ett annat samtalsklimat som främjar empati och motverkar polarisering.

Tack vare detta stöd kan vi tillsammans med Human Rights Watch nu växla upp arbetet för att människor på flykts grundläggande fri- och rättigheter respekteras, vare sig de kommer från Ukraina, Syrien eller Afghanistan.

Trygghet, hopp och rättvisa för dem som förlorat allt

Kriget i Ukraina har tillsammans med andra stora säkerhetskonflikter och humanitära kriser runt om i världen gjort att närmare 100 miljoner människor befinner sig på flykt. Fler än någonsin tidigare flyr undan krig, klimatförändringar, förföljelse och bristande tillgång till mat, vatten och sjukvård.

EU har länge vidtagit alltmer våldsamma åtgärder för att hindra människor att söka skydd i Europa, men sedan kriget i Ukraina startade har det sett annorlunda ut. Välkomnandet av människor som flyr kriget i Ukraina visar att när det finns politisk vilja, ledarskap och empati hos allmänheten, kan EU mobilisera stöd som på ett humant och rättssäkert sätt ger människor en säker flyktväg.

Därför vill vi med vårt drömprojekt;

  • utreda och avslöja de inhumana kränkningar som sker varje dag vid Europas gränser,
  • stärka människor med erfarenhet av flykt och tillsammans med dem utkräva ansvar,
  • samt informera och engagera brett för att påverka både politiken och hur vi pratar om migration.

Beslutsfattare får inte blunda för människors grundläggande fri- och rättigheter. Tillsammans med Human Rights Watch kan vi nu, med våra olika erfarenheter och expertis, arbeta för att så ska ske. Det finns hopp och lösningar, om vi väljer att se dem.

10 miljoner tack till!

Utöver Drömprojektet mottog vi även igår en check på 10 miljoner kronor från Postkodlotteriet årliga utdelning till ideella organisationer. Det är ett stöd som är otroligt viktigt för oss. Det gör att vi kan fortsätta och utveckla vårt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, agera snabbt när det behövs, och stötta modiga människorättsförsvarare som riskerar sina liv för demokrati och rättvisa världen runt. Stort tack till alla som är med i Postkodlotteriet!

John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Svenska Postkodlotteriet har en miljon lottköpare och delar ut cirka en miljard om året till ideella organisationer. Det gör Postkodlotteriet till Sveriges största privata givare till ideell sektor. I år blev utdelningen hela 1 018 336 214 kronor.

Taggar , ,