Träffa Emma Moderato – trainee på juridiska avdelningen

Emma Moderato. Foto: Civil Rights Defenders

Hösten 2016 startade vi Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister under 30 år. Traineetjänsten är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger erfarenhet för ett framtida yrkesliv inom mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om Emma Moderato som är vår tredje trainee efter Nazli Pirayehgar och Aida Samani.

Varför sökte du traineetjänsten?

Jag fick upp ögonen för Civil Rights Defenders arbete när jag deltog i Human Rights Clinic, ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och Uppsala universitet där juriststudenter får arbeta praktiskt med mänskliga rättighetsfrågor. Jag har alltid velat jobba med juridiken som påverkansverktyg för att driva olika rättighetsfrågor i Sverige, vilket är exakt vad Civil Rights Defenders gör. Under kliniken fick vi exempelvis delta i arbetet med fallet om polisens register över romer som Civil Rights Defenders drev och där staten fälldes för etnisk diskriminering. Det gav en ökad förståelse för strategisk processföring och jag kände att jag ville lära mig mer.

Genom mitt arbete har jag fått upp ögonen för de systematiska brister som finns inom tvångsvården, en fråga som är särskilt viktig då den psykiska ohälsan bland unga ökar.

Vad får du göra?

Civil Rights Defenders juridiska avdelning arbetar bland annat med minoriteters rättigheter, urfolksrättigheter och diskriminering. I mitt jobb fokuserar jag mycket på mänskliga rättigheter för personer som är inlåsta på institutioner som till exempel häkten och förvar. Jag skriver JO-anmälningar, gör rättsutredningar och skriver remissvar. Just nu driver vi ett projekt som undersöker brottsoffers rättigheter på Migrationsverkets förvar. De klienter vi företräder befinner sig ofta i en väldigt utsatt position, men erbjuds sällan förutsättningar för att kunna ta tillvara sina rättigheter. Genom mitt arbete har jag även fått upp ögonen för de systematiska brister som finns inom tvångsvården, en fråga som är särskilt viktig då vi ser att den psykiska ohälsan bland unga ökar.

Varför har du riktat in dig på att arbeta med mänskliga rättigheter?

Jag är väldigt samhällsintresserad, och mitt mål har alltid varit att använda juridiken som ett verktyg för att jobba för ett mer jämlikt samhälle. När jag deltog i Human Rights Clinic kände jag att jag hamnat rätt; äntligen en plattform som utbildar humanjurister i ett rättighetsperspektiv! Annars har jag främst varit inriktad på straff- och processrätt, och då engagerat mig i brottsoffer- och rättssäkerhetsfrågor. Att nu få arbeta med dessa frågor utifrån ett människorättsperspektiv är väldigt spännande.

Som trainee får man praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter

Vad kan Gerald Nagler Human Rights Traineeship öppna upp för framtida möjligheter?

Det är en jättebra merit för framtida arbetssökande och tjänsten är väldigt utvecklande. Som trainee får man praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och kombinera juridik med opinionsbildning. Det är också en bra plattform för att möta likasinnade jurister och organisationer, vilket såklart kan öppna upp framtida möjligheter. Vad man än väljer att jobba med i framtiden så är det alltid bra att ha med sig ett tydligt rättighetsperspektiv.

Vad skulle du vilja arbeta med framöver?

Jag vill driva en egen humanjuridisk byrå inriktad på bland annat brottsoffers rättigheter och samtidigt vara en röst i samhällsdebatten och bidra till civilsamhället med mina kunskaper. Juridik är som roligast när det kan kombineras med påverkansarbete utifrån ett rättighetsperspektiv!


Emma Moderato

Emma Moderato har läst juridik med fokus på straff-och processrätt vid Uppsala universitet. 2016 deltog hon i Human Rights Clinic, ett samarbete mellan Civil Rights Defenders och Uppsala universitet, där juriststudenter får arbeta praktiskt med mänskliga rättighetsfrågor. Vid sidan av studierna har hon haft styrelseuppdrag i olika föreningar som bland annat arbetar med brottsofferfrågor. Hon har även genomfört en sommarnotarietjänst på Förvaltningsrätten i Malmö.

Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Gerald Nagler, Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande.

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister under 30 år med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler svenska jurister engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället. Traineetjänsten pågår under sex månader.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser.

Taggar ,