”Det är en möjlighet för unga jurister att få inblick i rättighetsjuridikens värld”

Foto: Civil Rights Defenders

För fyra år sedan startades Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister i början av yrkeslivet. Traineetjänsten är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger erfarenhet för ett framtida arbete med mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om 2020 års trainee, Anna Zotééva.

Varför sökte du traineetjänsten?

Under studietiden jobbade jag med juridik som verktyg och ville gärna fortsätta göra det. Som både rysk och svensk jurist var jag särskilt intresserad av Civil Rights Defenders eftersom det är en stark aktör för mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt.

Vad får du göra?

Mitt arbete är mångfacetterat och omfattar många rättsområden. Jag jobbar mycket med enskilda fall, till exempel om diskriminering, visselblåsare och grundläggande processuella garantier, som tillgång till domstolsprövning. Jag är också involverad i ett forskningsprojekt om bevisfrågor i relation till rättigheter för personer som anklagas för brott, där jag fått intervjua domare, åklagare och advokater och skriva en rapport om hur rättsläget i Sverige ser ut. Jag ger även rådgivning till enskilda personer och gör rättsutredningar i samarbete med avdelningens chefsjurist och de sakkunniga juristerna.

Därutöver ansvarar jag för att anordna och genomföra Nordens första Rule of Law Forum, ett event där jurister från Norden och Balkan kommer att samlas i syfte att öka sin kunskap om rättighetsjuridik och utmaningar som är förknippade med den.

Varför har du riktat in dig på att arbeta med mänskliga rättigheter?

Det är det roligaste jobb en jurist kan ha. Vi belyser strukturella samhällsproblem genom juridiska fall som vi driver, samtidigt som vi hjälper enskilda människor att hävda sin rätt gentemot starkare aktörer som stat eller arbetsgivare. Jag arbetar på gränsen mellan juridik och politik och har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen med min kunskap. Dessutom kommer jag i kontakt med en mängd rättsområden och utvecklas därför snabbt som jurist.

Vad kan Gerald Nagler Human Rights Traineeship öppna upp för framtida möjligheter?

Det är en av få möjligheter för unga jurister att börja arbeta med människorättsjuridik tidigt i yrkeslivet. Under denna period har jag lärt mig mycket om hur det är att arbeta på en ideell organisation men också kommit i kontakt med jurister som jobbar på myndigheter och advokatbyråer, varför jag nu har en bättre överblick över olika arbetsplatser för jurister. Arbetet som trainee är en värdefull merit som öppnar upp för arbete på ideella och internationella organisationer och bedöms som kvalificerat juridiskt arbete av Domstolsverket när man till exempel söker en notarietjänst.

Vad skulle du vilja arbeta med framöver?

Jag vill fortsätta arbeta med rättighetsfrågor. Jag tycker att rättssäkerhet och processuella garantier är särskilt spännande områden.

Anna Zotééva

Anna har en juristexamen från både Sverige och Ryssland. Under studietiden i Sverige började hon arbeta med rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom projektet Med lagen som verktyg som drevs av Independent Living Institute. Anna har även praktiserat på Utrikespolitiska Institutet där hon skrev analyser om den politiska och konstitutionella utvecklingen i Ryssland. Under hösten 2019 gjorde Anna praktik på Civil Rights Defenders och började som trainee i januari 2020.

Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Gerald Nagler, Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande.
 

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister i början av yrkeslivet med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler jurister i Sverige engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället. Traineetjänsten pågår heltid under ett år.

– Att engagera unga och välutbildade jurister, som vill ägna sig åt mänskliga rättigheter, är viktigt. Det är vårt privilegium att med stipendier stärka Civil Rights Defenders viktiga människorättsarbete via Gerald och Monica Naglers stiftelse, säger Gerald Nagler.

– Det är glädjande och positivt att så många mycket kvalificerade unga människor vill arbeta med mänskliga rättigheter. Att stödja detta är en viktig uppgift för stiftelsen. Vi önskar vår nya trainee lycka till, fortsätter Gerald Nagler.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser.

Vill du bli vår nästa trainee?

Läs mer här. Du kan också läsa mer om Civil Rights Defenders tidigare trainees här:

Taggar , ,