”Vi som jurister ska utkräva ansvar när mänskliga rättigheter inte respekteras”

Rami Al-khamisi. Foto: Carolina Oviedo Johansson

Hösten 2016 startade vi Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister i början av yrkeslivet. Traineetjänsten är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger yrkeserfarenhet för ett framtida arbete med mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om Rami Al-khamisi som är vår fjärde trainee efter Nazli Pirayehgar, Aida Samani och Emma Moderato.

Varför sökte du traineetjänsten?

Som samhällsintresserad och nyexaminerad jurist, som följt Civil Rights Defenders arbete i några år, kändes det som en intressant möjlighet att få fördjupa mina kunskaper om situationen för mänskliga rättigheter i Sverige och övriga delar av världen. Jag ville söka mig till en människorättsorganisation som använder både juridik och påverkansarbete för att uppmärksamma strukturella och systematiska brister. Civil Rights Defenders arbete är en del av det jag kallar rörelsejuridik, som använder olika verktyg för att göra skillnad på flera plan. Det är ett arbete som jag ville lära mig av och även bidra till genom mina erfarenheter och kunskaper.

Vad får du göra?

Jag har fått skriva remissvar på olika lagförslag och ta fram underlag för påverkansarbete. Framförallt har jag arbetat med ett EU-forskningsprojekt som granskar hur Sverige implementerat EU:s brottsofferdirektiv när det gäller rättigheter på Kriminalvårdens häkten och på Migrationsverkets förvar. Jag har rest runt om i landet för att intervjua och inhämta erfarenheter från offentliga ombud, anställda, civilsamhällesorganisationer och frihetsberövade personer. Mötet med dessa aktörer har varit intressanta och gett oss en bättre förståelse för hur frihetsberövade personer i praktiken får tillgång till sina rättigheter som brottsoffer. Nästa år skriver vi en rapport som läggs fram för EU-kommissionen tillsammans med fem andra organisationer runt om i Europa.

”Arbete med mänskliga rättigheter är nödvändigt i vår samtid”

Varför har du riktat in dig på att arbeta med mänskliga rättigheter?

För det är ett arbete som jag tycker är nödvändigt i den samtid vi lever i. Det är därför något jag påbörjat sedan några år tillbaka, genom mitt sociala engagemang i Stockholms förorter och även som juriststudent. Jag vill vara en rörelsejurist som kämpar för ett rättvisare samhälle. Organisering, juridisk folkbildning och påverkansarbete har därför präglat mitt förändringsarbete på lokal och nationell nivå. För mig är de mänskliga rättigheterna inte något abstrakt. Det handlar om utsatta gruppers faktiska tillgång till fundamentala rättigheter som Sverige är förbundet att efterleva. Vi som jurister ska inte vara maktens förlängda arm, utan ta rollen som granskare och utkräva ansvar när rättigheterna inte respekteras.

”Traineetjänsten ger unga jurister en möjlighet att se hur juridiken kan användas som ett viktigt verktyg för förändring”

Vad kan Gerald Nagler Human Rights Traineeship öppna upp för framtida möjligheter?

Rent krasst så är arbetsmarknaden för de jurister som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom det civila samhället ganska begränsat. Att Civil Rights Defenders erbjuder en sådan möjlighet genom traineetjänsten är väldigt positivt. Eftersom det ger unga jurister möjligheten att se hur juridiken kan användas på ett bredare sätt och som ett viktigt verktyg för förändring. Jag hoppas denna möjlighet kan fortsätta och utvecklas.

Vad skulle du vilja arbeta med framöver?

Som jurist har jag ett samhällsansvar och en skyldighet att vara med och synliggöra brister i systemet. Jag har både skrivit, arbetat och folkbildat kring konceptet rörelsejuridik. Det är ett arbetssätt där jurister i samverkan med det civila samhället når viktiga samhällsförändringar. Oavsett var jag hamnar vill jag utveckla rörelsejuridiken i Sverige och inspirera andra att vara en del av en kollektiv kamp för mänskliga rättigheter och social rättvisa.


Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Gerald Nagler, Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande.

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister i början av yrkeslivet med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler svenska jurister engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället. Traineetjänsten pågår under sex månader.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser.

Rami Al-khamisi

Rami har en juristexamen från Stockholm Universitet. Han började arbeta på Civil Rights Defenders sommaren 2018. Han har lång erfarenhet med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning. Tidigare har han arbetat som samordnare på Rädda Barnen. Han har även skrivit en rapport om rörelsejurister och arrangerat Akademin för Rörelsejurister för Arena Idé.


Du kan läsa om våra tidigare trainees här:

Nazli Pirayehgar

Aida Samani

Emma Moderato

Taggar , ,