Aida Samani är den andra juristen att tilldelas Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Aida Samani. Foto: Civil Rights Defenders

Traineetjänsten, som riktar sig till jurister under 30 år, är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger relevant erfarenhet för ett framtida yrkesliv inom området mänskliga rättigheter. Aida Samani tar vid efter Nazli Pirayehgar, som var först ut att tilldelas tjänsten.

Varför sökte du traineetjänsten?

Jag har följt Civil Rights Defenders arbete länge och tycker att organisationen gör ett fantastiskt jobb. Framför allt att vi jobbar med kränkningar av mänskliga rättigheter i Sverige och att vi driver juridiska fall som en del av ett påverkansarbete för att bilda opinion. Till exempel fallet med polisens register över romer, där vi vann mot staten. Vi jobbar med mänskliga rättigheter på Sveriges låsta institutioner, minoriteters rättigheter och diskriminering, för att nämna några områden. Det finns en bredd som jag tycker är intressant.

Vad får du göra?

Jag får driva juridiska processer, skriva remissvar till statliga utredningar och kartlägga hur Sverige lever upp till sina internationella åtaganden. Det blir även mycket nätverksarbete eftersom den juridiska avdelningen där jag jobbar arbetar nära andra aktörer inom det civila samhället. Traineetjänsten är en kombination av kvalificerat juridiskt arbete och påverkansarbete på olika sätt och det är det som gör den så spännande.

Varför har du riktat in dig på att arbeta med mänskliga rättigheter?

Mina föräldrar är politiska flyktingar från Iran så det har alltid funnits en medvetenhet om vilka grymheter staten kan begå mot individer. Det har initialt triggat ett intresse för mänskliga rättigheter. Genom mitt samhällsengagemang så har jag också tidigt blivit varse om att det finns stora människorättsliga brister inom det svenska rättssystemet, vilket jag har velat arbeta för att motverka.

Vad kan Gerald Nagler Human Rights Traineeship öppna upp för framtida möjligheter?

Det är en jättebra merit att ha erfarenhet från en människorättsorganisation som Civil Rights Defenders. Framför allt så har jag fått jättebra möjligheter att utvecklas här. Jag får jobba med en bredd av frågor vilket gett mig mycket ansvar och spelrum att få vara kreativ. Det ger en bra grund att stå på inför framtida jobb, men gör en också attraktiv på arbetsmarknaden.

Vad skulle du vilja arbeta med framöver?

Jag vill fortsätta arbeta med mänskliga rättigheter på organisationer inom den ideella sektorn framför allt. Jag är särskilt intresserad av Mellanöstern och jobbar gärna internationellt.


Aida Samani

Aida Samani är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter från Lunds universitet. Hon har tidigare praktiserat på antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering och vid Sveriges ständiga representation vid FN i New York. Aida har tidigare arbetat som sommarnotarie vid förvaltningsrätten i Stockholm och på Gotlands tingsrätt. Under sin studietid jobbade hon även ideellt med juridisk rådgivning och som ombud för asylsökande, nyanlända och papperslösa.

Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister under 30 år med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler svenska jurister engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället. Traineetjänsten pågår under sex månader.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser.


Är du intresserad av att ansöka om en traineetjänst? Klicka här.

Taggar ,