”För att vara en bra människorättsjurist krävs en helhetssyn som den här tjänsten erbjuder”

Johan Nordqvist och Jenny Nguyen

För fem år sedan startades Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister i början av yrkeslivet. Tjänsterna är förlagda på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger erfarenhet för ett framtida arbete med mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om Jenny Nguyen och Johan Nordqvist som arbetar som Junior Legal Advisers inom ramen för traineeprogrammet 2021.

Jenny Nguyen

Vad arbetar du med?

Mitt ansvarsområde är brett och kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: arbete med utsatta EU-medborgares rättigheter, asyl och diskriminering samt annan anti-diskrimineringsverksamhet. Utöver det har jag även skrivit remissvar inom andra områden såsom övervakning och ordningsvakters befogenhet, samt arbetat med ett ärende som kommer att resultera i en anmälan till Justitieombudsmannen. Mina arbetsuppgifter varierar därför mycket, från rättsutredningar till påverkansmöten med makthavare och en fortgående analys av situationen när det gäller de rättigheter jag bevakar.

För att vara en bra människorättsjurist krävs en helhetssyn som rollen som Junior Legal Adviser på Civil Rights Defenders erbjuder. Utöver det strikt juridiska arbetet får du nämligen en inblick i hur man kan arbeta för att åstadkomma förändring, både genom samarbetet med andra avdelningar på Civil Rights Defenders och med externa aktörer, exempelvis andra ideella organisationer och sakkunniga. Förutom juristtjänster öppnas därför även möjligheten att arbeta inom den idéburna sektorn på andra positioner, som exempelvis projektledare.

Kort om Jenny Nguyen

Jenny Nguyen har en juristexamen från Lunds universitet från 2019, kombinerat med en LLM i International Human Rights Law från Raoul Wallenberg-institutet. Under studietiden grundade Jenny Nguyen Asylrättstudenterna Malmö och Lund, och har varit aktiv inom asylrörelsen sedan dess. Därutöver har hon även tagit en master i Comparative Law, Economics and Finance från International University College i Turin under 2020. Jenny Nguyen praktiserade även på Civil Rights Defenders våren 2017 samt hos Asylrättscentrum under sommaren 2018.

Johan Nordqvist

Vad arbetar du med?

Inom ramen för min tjänst har jag bland annat arbetat med frågor kring organiserad rasism, terrorism och folkrättsbrott. Det har handlat om allt från att arbeta fram interna riktlinjer och skriva remissvar, till att bevaka rättsprocesser och skriva rapporter.

Min tid på Civil Rights Defenders har varit väldigt utvecklande, gjort mig till en bättre jurist och breddat mina perspektiv. Att arbeta inom en internationell organisation som är verksam inom flera olika fält och i en rad olika länder innebär att vi måste kunna se bortom en enskild situation i exempelvis Sverige och beakta även den övergripande utvecklingen kring en viss fråga eller inom ett visst rättsområde. Utbytet med andra avdelningar inom organisationen och samverkan med externa aktörer har också gett många nya insikter kring hur påverkansarbete kan bedrivas. Med den här erfarenheten känner jag mig än bättre rustad för renodlat juridiskt arbete, men också för arbete som inkluderar projektledning och opinionsbildning.

Kort om Johan Nordqvist

Johan Nordqvist har en juristexamen från Stockholms universitet och har även tidigare arbetat med frågor kring organiserad rasism. 2020 nominerades han till Raoul Wallenbergpriset för sitt arbete med att motverka högerextrem brottslighet med juridiken som verktyg och redan under studietiden processade han med framgång i Högsta domstolen vid inte mindre än två tillfällen. Han är även verksam som skribent, researcher och föreläsare.

Läs mer och ansök här. Du kan också läsa mer om Civil Rights Defenders tidigare trainees här:

Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister i början av yrkeslivet med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler jurister i Sverige engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället. Traineetjänsten pågår på heltid under ett år.

– Att engagera unga och välutbildade jurister, som vill ägna sig åt mänskliga rättigheter, är viktigt. Det är vårt privilegium att med stipendier stärka Civil Rights Defenders viktiga människorättsarbete via Gerald och Monica Naglers stiftelse, säger Gerald Nagler.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser.

Taggar , ,