”Mänskliga rättigheter är ett verktyg som kan användas för att förändra”

Hösten 2016 startades Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister i början av yrkeslivet. Traineetjänsten är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger yrkeserfarenhet för ett framtida arbete med mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om vår nuvarande trainee, Siri Hedmalm.

Varför sökte du traineetjänsten? 

Jag har följt Civil Rights Defenders arbete sedan jag som student deltog i den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna inom ramen för specialkursen Praktisk Europaprocess. Jag imponerades av Civil Rights Defenders arbete, särskilt hur organisationen driver rättsfall strategiskt för att påverka centrala människorättsproblem i Sverige. Jag sökte traineetjänsten då jag ville få möjlighet att arbeta praktiskt med mänskliga rättigheter samt erfarenhet av att använda juridiken som ett verktyg i ett bredare påverkansarbete.

Vad får du göra? 

Som trainee arbetar jag med de pågående rättsprocesser som den juridiska avdelningen driver, gör rättsutredningar, ger rådgivning i juridiska frågor samt stödjer avdelningens jurister i deras dagliga verksamhet. Avdelningen arbetar bland annat med antidiskriminering, etnisk-/rasprofilering och hatbrott, minoritetsrättigheter, urfolksrättigheter, rättigheter för frihetsberövade samt asyl- och migrationsrätt.

Jag har särskilt fått arbeta med rätten till en rättvis rättegång för personer med en funktionsnedsättning. Det finns stora brister i hur det svenska rättsväsendet bemöter dessa personer. Det behöver tydliggöras vilket ansvar aktörer som polis, åklagare, domstol och advokater har för att säkerställa rättvisa rättsprocesser. Det är en mycket viktig och angelägen fråga och jag hoppas att jag genom mitt arbete på Civil Rights Defenders har varit med och bidragit till en förändring på området. 

Varför har du riktat in dig på att arbeta med mänskliga rättigheter? 

Jag var intresserad av mänskliga rättigheter långt innan jag fick upp ögonen för att studera juridik, med det var inte förrän jag läste kursen Praktisk Europaprocess som jag insåg att jag ville arbeta med mänskliga rättigheter. Tack vare den kursen insåg jag att mänskliga rättigheter inte är något abstrakt, utan tvärtom ett högst konkret verktyg som kan användas för att åstadkomma förändring i samhället. Jag ser också en oroväckande samhällsutveckling där mänskliga rättigheter i allt högre utsträckning ifrågasätts och motarbetas, vilket motiverar mig att engagera mig för att främja och försvara mänskliga rättigheter. 

Vad kan Gerald Nagler Human Rights Traineeship öppna upp för framtida möjligheter? 

Eftersom arbetsmarknaden för unga människorättsjurister är begränsad är erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på en internationell människorättsorganisation som Civil Rights Defenders ovärderlig. Under min tid på Civil Rights Defenders har jag utvecklats oerhört mycket som människorättsjurist och fått kunskaper inom en rad nya spännande rättsområden. Jag är övertygad om att traineetjänsten ger en god grund för fortsatt arbete med mänskliga rättigheter, oavsett vad man vill göra senare.

Vad skulle du vilja arbeta med framöver? 

Jag vill fortsätta att arbeta med mänskliga rättigheter, antingen på en civilsamhällesorganisation eller på en humanjuridisk advokatbyrå. Jag skulle gärna vilja arbeta internationellt. 

Siri Hedmalm 

Siri har en juristexamen från Stockholms Universitet. Hon har läst ett flertal fördjupningskurser i mänskliga rättigheter och deltog under våren 2017 som student i den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. Siri kommer senast från Justitiedepartementet, där hon först gjorde praktik och sedan arbetade som departementssekreterare. Hon började som trainee på Civil Rights Defenders i januari 2019. 

Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Gerald Nagler, Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande.

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister i början av yrkeslivet med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler jurister i Sverige engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället. Traineetjänsten pågår på heltid under ett år.

– Att engagera unga och välutbildade jurister, som vill ägna sig åt mänskliga rättigheter, är viktigt. Det är vårt privilegium att med stipendier stärka Civil Rights Defenders viktiga människorättsarbete via Gerald och Monica Naglers stiftelse, säger Gerald Nagler.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget  Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser. 

Vill du bli vår nästa trainee?

Klicka här för mer information.

Här kan du läsa mer om Civil Rights Defenders tidigare trainees:

Taggar , ,