”Jag är övertygad om att jag kommer ägna mitt yrkesliv till att bekämpa människorättskränkningar”

Nazli Pirayehgar och Gerald Nagler. Nazli var den första juristen att tilldelas Gerald Nagler Human Rights Traineeship. Foto: Civil Rights Defenders.

Nazli Pirayehgar är den första juristen som tilldelas Gerald Nagler Human Rights Traineeship. Programmet, som möjliggjorts av Gerald Nagler – grundare och hedersordförande av Civil Rights Defenders – ska ge unga jurister en möjlighet att få arbeta nära yrkeskunniga experter, uppleva och få inblick i människorättssituationen i världen, samtidigt som juristen får relevant erfarenhet för ett framtida yrkesliv inom området mänskliga rättigheter.

– Medvetenheten om mänskliga rättigheter har ökat explosionsartat de senaste decennierna, det är en fantastisk utveckling. I dag måste alla – individer, regeringar, organisationer, den privata och den offentliga sektorn – förhålla sig till mänskliga rättigheter. Men samtidigt räcker det att bara öppna en tidning för att se att behovet av jurister som arbetar med mänskliga rättigheter är skriande i dag. Det blev bättre i världen när järnridån föll – men nu är utvecklingen negativ igen. Därför behöver vi unga, engagerade och duktiga jurister som Nazli, säger Gerald Nagler när han sammanfattar utvecklingen av mänskliga rättigheter under sin egen långa och framgångsrika karriär.

Nazli Pirayehgar på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm.

Gerald Nagler Human Rights Traineeship riktar sig till jurister under 30 år med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler svenska jurister engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om mänskliga rättigheter bland jurister på olika positioner i samhället. Bemanningsföretaget Alumni stöttar rekryteringsprocessen av juristen pro-bono.

– Jag är glad och tacksam över den här möjligheten. Sedan en lång tid tillbaka har jag varit intresserad av att arbeta med mänskliga rättigheter – och tiden på Civil Rights Defenders har visat mig att jag har valt rätt. Jag är övertygad om att jag kommer ägna mitt yrkesliv till att bekämpa människorättskränkningar. Jag instämmer med Gerald att det finns otroligt mycket att arbeta med, utmaningarna är många, säger Nazli Pirayehgar.

Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Gerald Nagler, Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande.

Programmet, som möjliggjorts av Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, riktar sig till jurister i början av yrkeslivet med ett dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter och relevant arbetslivserfarenhet. Programmet ska bidra till att fler jurister i Sverige engagerar sig i mänskliga rättigheter och på sikt leda till en ökad kunskap om ämnet bland jurister på olika positioner i samhället.

Rekryteringen görs i samarbete med ledarrådgivningsföretaget  Pelago som engagerar sig pro bono för att hitta framtidens människorättsjurister och ge sökande till programmet viktig erfarenhet inför framtida rekryteringsprocesser. 

Taggar ,