Civil Rights Defenders stämmer Stockholms stad för diskriminering

Foto: Hadar Holm/Mostphotos

Stockholms stads valnämnd anser inte att de gjorde något fel när en röstmottagare fråntogs sitt uppdrag efter att ha larmat om diskriminering. Civil Rights Defenders håller inte med, utan menar att valnämnden brutit mot lagen och stämmer nu Stockholms stad.

Det var i mitten av maj 2019 som nyheten om att väljare som inte vill lämna över sin valsedel till en röstmottagare med hänvisning till etnisk tillhörighet, hudfärg eller utländsk bakgrund ska hänvisas till en annan röstmottagare, fick stor uppmärksamhet i media. Riktlinjerna uppmärksammades i samband med ett utbildningstillfälle för röstmottagare i Stockholms stad inför valet till Europaparlamentet.

Harry Peronius. Foto: privat

Harry Peronius – dåvarande röstmottagare i en förtidsröstlokal i Enskede och som hade fått uppdraget att jobba som ordförande i en vallokal i Björkhagen på valdagen – var en av dem som protesterade mot riktlinjerna med hänvisning till att de är diskriminerande och tillåter rasism. Kort därefter blev han fråntagen sitt uppdrag med motiveringen att han skulle ha gett uttryck för att han hade för avsikt att vägra låta väljare rösta.

Brutit mot diskrimineringslagen

Civil Rights Defenders är kritisk till Stockholms stads valnämnds agerande och menar att de brutit mot diskrimineringslagen på flera punkter.

– Rutiner som innebär att en väljare ska ges möjlighet att välja röstmottagare utifrån etnisk bakgrund är diskriminerande, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Kort efter att Harry Peronius fråntogs sitt uppdrag gick Civil Rights Defenders in som juridiskt ombud och efterfrågade ett möte med valnämnden för att diskutera myndighetens riktlinjer för hur rasism i vallokaler ska hanteras.

I mötet och även i ett senare brev till myndigheten förde Civil Rights Defenders också fram krav på att Harry Peronius skulle få en ursäkt där det klargörs att valnämnden agerat felaktigt, få ersättning för diskriminering och förlorad inkomst samt välkomnas tillbaka till framtida uppdrag.

Stämmer Stockholms stad och valnämnden

I slutet av januari i år kom svaret – valnämnden kommer inte att tillmötesgå Civil Rights Defenders krav. Myndigheten menar att det inte finns några diskriminerande riktlinjer och nekar även till felaktig behandling i samband med att Harry Peronius fråntogs sitt uppdrag.

Nu stämmer Civil Rights Defenders Stockholms stad och valnämnden. Förutom diskrimineringslagen menar Civil Rights Defenders att valnämnden även brutit mot tryckfrihetsförordningen och Europakonventionen.

– Deras agerande är mycket problematiskt. Att utöva repressalier mot anställda som använder sin rätt och slår larm om diskriminering är allvarligt och måste få konsekvenser, säger John Stauffer.

Riktlinjerna behöver förtydligas

I en broschyr som tagits fram av Stockholms stad och riktar sig till röstmottagare står det att “Stockholms stad tar avstånd från all form av rasism och diskriminering men det innebär inte att en väljare kan nekas att rösta, eller att en röstmottagare kan uppmana sina kollegor att inte ta emot röster”.

Civil Rights Defenders menar att Stockholms stads valnämnd behöver förtydliga vad riktlinjerna betyder i praktiken och att det behöver tas fram en policy där det tydligt framgår att väljare inte har rätt att välja röstmottagare baserat på etnisk tillhörighet eller annan diskrimineringsgrund.

– En stark rösträtt är mycket viktig i en demokrati, men den får inte utövas på bekostnad av grundläggande fri- och rättigheter. Valnämnden, som en kommunal myndighet, behöver sätta ner foten och visa att man står stark i övertygelsen om allas lika värde och står upp mot rasism och diskriminering, säger John Stauffer.

– Att rasism tillåts i ett av demokratins viktigaste rum, vallokalen, är oacceptabelt och visar en obehaglig utveckling i samhället, säger Harry Peronius.

Läs stämningsansökan 

Klicka här för att ladda ner Civil Rights Defenders stämningsansökan. 

Taggar , ,