Sara fick inte bära slöja på jobbet – nu stämmer vi arbetsgivare för diskriminering

När Sara* ville börja bära slöja på sin arbetsplats fick hon veta att det inte var tillåtet. Sedan dess har hon inte fått några arbetspass och har därför tvingats söka sig till en ny arbetsplats. Nu går Civil Rights Defenders till domstol och stämmer säkerhetsföretaget Rapid Säkerhet AB för diskriminering.

Sara är utbildad väktare och anställd av Rapid Säkerhet AB. Hon arbetar som trygghetsvärd inom Stockholms lokaltrafik och i arbetsuppgifterna ingår att bidra till en tryggare miljö i kollektivtrafiken.

Sara är troende muslim och bestämde sig under förra sommaren att hon ville börja bära slöja av religiösa skäl, men när hon kontaktade sin arbetsgivare fick hon veta att det inte var tillåtet att bära slöja på arbetsplatsen. Företaget hänvisade till sin neutralitetspolicy om politiska, filosofiska eller religiösa symboler och uttryck under arbetstid, samt att förbudet handlar om företagets arbetsmiljöansvar och de anställdas egen säkerhet.

Går till domstol och stämmer företaget

Civil Rights Defenders, som är juridiskt ombud, menar dock att Sara utsatts för diskriminering eftersom hon missgynnats på ett sätt som har samband med hennes religion. Som arbetsgivare omfattas Rapid Säkerhet AB av diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen, som innebär att en arbetsgivare inte får utsätta sina arbetstagare för diskriminering. Rapid Säkerhet AB:s agerande står även i strid med religionsfriheten enligt regeringsformen, där den formuleras som “frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion”.

– Det här är ett tydligt fall av diskriminering där arbetsgivaren inte bara nekar vår klient att arbeta, utan även tillämpar regler som gör att muslimska kvinnor utesluts generellt, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

I ett svar till Civil Rights Defenders skriver Rapid Säkerhet AB att företagets policy grundar sig på de riskbedömningar som man gör inom sina verksamhetsområden. Enligt företaget revideras dessa riskbedömningar årligen, men policyn har varit i stort sett densamma i 20 år.

– Arbetsgivare behöver säkerställa en trygg arbetsmiljö, men de har också ansvar att skapa en arbetsplats fri från diskriminering. Vägen till en trygg arbetsmiljö får inte gå via diskriminerande åtgärder, säger John Stauffer.

Efter att Sara tog kontakt med sin arbetsgivare för att berätta att hon börjat bära slöja har de slutat ringa henne för att göra ett schema för nästkommande månad. Hon har inte haft ett arbetspass sedan dess och har därför tvingats söka sig till en ny arbetsplats där det är tillåtet att bära slöja.

– Det var ingen som hörde av sig till mig efter samtalet och jag blev inte heller uppringd för fler pass, säger Sara.

Rapid AB:s agerande innebär att Sara missgynnats jämfört med sina kollegor som inte är religiösa eller bär synliga religiösa symboler på arbetsplatsen, vilket är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Sara är inte den enda som missgynnats av företaget på grund av sin tro. Hon känner flera kvinnor som behövt säga upp sig eller inte anställts på grund av att de burit slöja. Samtidigt har andra medarbetare tillåtits bära synliga religiösa eller filosofiska symboler.

– Jag gör det här för att jag vill bryta tystnaden eftersom det finns flera andra som har varit med om det här. Jag gör det inte bara för mig själv utan även för alla andra som behandlats på liknande sätt, säger Sara.

Civil Rights Defenders vill att Sara i första hand beviljas diskrimineringsersättning och i andra hand ideellt skadestånd samt att Rapid Säkerhet AB upphäver sin policy.

– Vi ser en oroande utveckling i samhället där muslimer i allt större utsträckning ifrågasätts, inte minst kvinnor. Därför är det viktigt att arbetsgivare, både offentliga och privata, tar sitt ansvar och säkerställer att personer inte diskrimineras på grund av sin religion, säger John Stauffer.

*Civil Rights Defenders har valt att anonymisera klientens namn. Sara heter egentligen något annat.

Läs mer

Hon nekades att arbeta med slöja i kollektivtrafiken – stämmer arbetsgivaren

Taggar , ,