Tidigare fängslade aktivister kräver Azimjon Askarovs frigivning

Photo by: Ayzhamal Istanbekova from Golos Svobody news portal

Den 11 och 13 maj planeras Azimjon Askarovs fall att tas upp i två separata förhandlingar i Kirgizistan. Askarov är en människorättsförsvarare och journalist, dömd till livstids fängelse som vedergällning för sitt arbete. Tillsammans med våra partners från Ryssland, Belarus och Turkiet uppmanar Civil Rights Defenders de kirgiziska myndigheterna att släppa vår kollega från fängelset omedelbart.

Den 11 juni kommer en administrativ domstol i Bishkek att pröva Askarovs stämningsansökan mot den kirgisiska regeringen. Askarov stämmer myndigheterna för deras fortsatta vägran att genomföra beslutet från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter som togs i mars 2016, där de kräver att han släpps omedelbart. Senare, den 13 maj, ska Kirgizistans högsta domstol granska överklagandet av Askarovs livstidsdom från 2010.

Tre andra människorättsförsvarare – Oyub Titiev från Ryssland, Ales Bialiatski från Belarus och Murat Çelikkan från Turkiet – är en del av kampanjen för att få Askarov frigiven. Alla tre har tidigare fängslats som vedergällning för sitt arbete för mänskliga rättigheter i sina egna länder.

Som både Civil Rights Defenders och andra människorättsorganisationer sagt tidigare så skulle Askarovs frisläppande vara både humanitärt och i linje med den kirgisiska regeringens åtaganden enligt FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter:

  • Den 17 maj fyller Askarov 69 år. Hans ålder, liksom de hjärt- och lungproblem han har haft i fängelset, gör att han riskerar allvarliga hälsoproblem på grund av spridningen av coronaviruset. Eftersom lämplig medicinsk vård saknas i fängelset är det inte säkert att han klarar att överleva pandemin.
  • I mars 2016 beslutade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uttryckligen att ”enligt artikel 2 (3) (a) är konventionsstaten skyldig att fullt ut gottgöra författaren (Azimjan Askarov, red anm). Detta innebär full kompensation till individer vars fördragsrätt har kränkts. Följaktligen är den statliga parten skyldig att bland annat vidta lämpliga åtgärder för att omedelbart frige författaren, upphäva dennes dom och vid behov genomföra en ny rättegång i enlighet med rätten till en rättvis rättegång, oskuldspresumtionen och andra rättssäkerhetsgarantier; och ge författaren en skälig kompensation.”

Läs mer:

Taggar