Kirgizistan; Parlament bör avvisa lagförslaget som kriminaliserar och hindrar samhällsaktivism

I ett gemensamt uttalande uppmanar Civil Rights Defenders och andra organisationer Kirgizistans parlament att avvisa det lagförslag som utgör ett allvarligt hot mot icke-statliga organisationers verksamhet i landet.

Läs texten i sin helhet på engelska här

Taggar ,