Öppet brev: EU måste stödja Kirgizistans civilsamhälle med anledning av ny repressiv lagstiftning

En ny lag som kriminaliserar samhällsaktivism och hotar yttrande-, mötes- och föreningsfrihet är på väg att antas i Kirgizistan. Civil Rights Defenders uppmanar tillsammans med flera människorättsorganisationer, Europeiska rådet, medlemmar av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och andra relevanta organ och parter, att använda alla tillgängliga medel för att verka för dess omedelbara upphävande. Läs brevet i sin helhet på engelska genom att klicka här

Taggar ,