Kirgizistan måste dra tillbaka de restriktiva lagförslagen riktade mot civilsamhället

Myndigheterna i Kirgizistan bör dra tillbaka de två separata lagförslag som föreslår införandet av otillbörliga restriktioner för landets omstridda civilsamhällesorganisationer. Det säger Norska Helsingforskommittén och Civil Rights Defenders i ett uttalande i dag.

Om båda dokumenten antas i lagen utgör de allvarliga hot mot lokala icke-statliga organisationer – från ökad statlig kontroll till avbrytande av deras verksamhet och straffrättsligt åtal mot deras personal – vilket strider mot den kirgiziska regeringens internationella skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter.

Läs hela uttalandet här.

Taggar ,