Kirgizistan måste frige Azimjon Askarov

Foto: Ayzhamal Istanbekova från Golos Svobody nyhetsportal

Den 25 februari tas människorättsförsvararen Azimjon Askarovs fall upp i Kirgizistans högsta domstol. Askarov, som fyller 69 i maj, dömdes till livstid i fängelse i september 2010 för sitt arbete. Civil Rights Defenders, The Norwegian Helsinki Committee och The International Federation for Human Rights uppmanar nu de kirgiziska myndigheterna att släppa vår kollega från fängelse. 

Azimjon Askarov, som fyller 69 i maj, vill att Kirgizistan ska följa uttalandet från FN:s råd för mänskliga rättigheter om att Askarovs dom var felaktig och att han borde släppas från fängelse.

Azimjon Askarov fälldes för en rad anklagelser, som alla ska ha skett under de sammandrabbningar mellan kirgizer och uzbeker som skedde i juni 2010. När Askarov arresterades samlade han in information som han delade med internationella organisationer och media. Han ledde även den nu nedlagda människorättsorganisationen Vozdukh (luft). 

Trots att Azimjon Askarovs rättegång präglades av en rad överträdelser, så som anklagelser om tortyr, attacker mot hans jurister i rättssalen och brist på bevis, har de kirgiziska domstolarna nekat alla hans överklaganden. Myndigheterna har inte heller gjort någon ordentlig och oberoende utredning av anklagelserna om tortyr.

Civil Rights Defenders, The Norwegian Helsinki Committee och The International Federation for Human Rights har i dag skickat ett öppet brev till Kirgizistans högsta domstol och uppmanat att man ska säkerställa en rättvis rättegång för Azimjon Askarov, och att han bör släppas från fängelse. Om han släpps fri skulle detta vara ett beslut i linje med Kirgizistans åtagande enligt det så kallade Optional Protocol om civila och politiska rättigheter som Kirgizistans regering ratificerade 1994.  

Uppdatering 25 februari:
De kirgiziska myndigheterna har meddelat att Azimjon Askarovs rättegång skjuts upp till den 6 april 2020. Civil Rights Defenders kommer fortsätta följa hans fall och kräva att han släpps fri.

Läs brevet här.

Taggar ,