Öppet brev uppmanar Kirgizistan att säkerställa Azimjon Askarovs rätt till rättvis rättegång

Photo by: Ayzhamal Istanbekova from Golos Svobody news portal

I ett gemensamt brev uppmanar Civil Rights Defenders och sex andra internationella människorättsorganisationer Gulbara Kaliyeva, ordförande för Kirgizistans högsta domstol, att säkerställa människorättsförsvararen Azimjon Askarovs rätt till en rättvis rättegång.

Efter att ha dömts till livstid i fängelse på felaktiga anklagelser i september 2010, är Azimjon Askarov fortfarande bakom galler. Detta trots att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter krävde att han omedelbart skulle släppas i mars 2016.

I juli 2019 begärde Askarovs advokater att de senaste ändringarna av Kirgizistans strafflagstiftning – obligatoriska för alla brottmål i hela landet – skulle tillämpas i Askarovs fall. Regionala domstolen i Tjüi avslog emellertid deras begäran.

Askarovs advokater har överklagat den regionala domstolen i Tjüi beslut. Vi uppmanar ordföranden för Kirgizistans högsta domstol att använda alla sina befogenheter som garanteras enligt kirgisisk lag för att säkerställa att Azimjon Askarovs rättigheter, inklusive rätten till en rättvis rättegång, respekteras och efterlevs, och att domstolens avgörande i överklagandet är i linje med Kirgisistans internationella åtaganden.

Läs hela uttalandet här.

Taggar