Behov av stärkt skydd för kvinnliga människorättsförsvarare

Fem kvinnliga människorättsförsvarare
Människorättsförsvararna Diane Bakuraira, Maysaa Osama, Bernadette Ntumba, Maximilienne Ngo Mbe och Mélanie Sonhaye Kombate. Bilder: Civil Rights Defenders.

Genusmedvetenhet är helt avgörande i arbetet med att skydda kvinnliga människorättsförsvarare.

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar vi det viktiga arbete som utförs av kvinnliga människorättsförsvarare världen över. De för en outtröttlig kamp som ofta kantas av hot, våld, trakasserier och förtryck.

De utmaningar kvinnliga människorättsförsvarare står inför är komplexa och djupt förankrade i stereotypa könsnormer, diskriminerande föreställningar och ojämlika maktförhållanden. Tillsammans med sociala normer och traditioner skapas ett nät av strukturell diskriminering mot kvinnor.

I en rapport från 2019 av FN:s särskilda rapportör om situationen för människorättsförsvarare – Michel Forst – beskrivs att ”uppfattningen att kvinnliga människorättsförsvarare ofta utmanar traditionella föreställningar om familj och könsroller i samhället kan leda till fientlighet från statliga aktörer, allmänheten, media och andra icke-statliga aktörer”.

Det är dessutom inte ovanligt att kvinnliga människorättsförsvarare hotas av sina egna familjer, släktingar och sociala nätverk vilket äventyrar deras säkerhet ytterligare.

Vad måste göras?

Det finns nationella, regionala och internationella skyddsmekanismer särskilt framtagna för kvinnliga människorättsförsvarare – men de är begränsade och otillräckliga. De saknar ofta den medvetenhet och de praktiska verktyg som krävs. För att bekämpa den strukturella diskrimineringen och skydda kvinnliga människorättsförsvarare är det nödvändigt med en hög medvetenhet om genusnormer samt grundlig genusanalys om vilka utmaningar och behov som finns.

Det är utmanande men samtidigt avgörande, att förstå de mångfacetterade risker och faror som kvinnliga människorättsförsvarare står inför. Utmaningarna skiljer sig åt beroende på vilket sammanhang den enskilda människorättsförsvararen arbetar i. En djupare förståelse för deras situation och behov är därför helt avgörande för att utveckla och förbättra de verktyg och mekanismer som ska garantera deras, och i förlängningen allas, mänskliga rättigheter.

Internationella kvinnodagen 2020

Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar vi kvinnliga människorättsförsvarare som står upp mot orättvisor och kämpar för mänskliga rättigheter, fred och jämlikhet – trots de risker det innebär. Kampanjen görs i samarbete med vår partnerorganisation DefendDefenders.

Taggar , ,