Vi lever i ett patriarkalt samhälle – Diane Bakuraira

Diane står i en trägård
Diane Bakuraira är en människorättsförsvarare som kämpar för hbtqi-rättigheter i Uganda. Bild: Civil Rights Defenders.

Över hela världen står kvinnliga människorättsförsvarare upp mot orättvisor och kämpar för mänskliga rättigheter, fred och jämlikhet – trots de risker det innebär. Många utsätts för sexuella trakasserier, våld, smutskastningskampanjer och förtal. Möt en av många modiga människorättsförsvarare från Afrika. 

Diane Bakuraira arbetar på Sexual Minorities Uganda – en paraplyorganisation som bedriver påverkansarbete för att främja och skydda hbtqi-rättigheter i Uganda. Hon vill ändra samhällets negativa syn på kvinnliga människorättsförsvarare så att fler uppmuntras att delta i kampen för mänskliga rättigheter.

Vi har träffat Diane och frågat henne hur det är att arbeta som kvinnlig människorättsförsvarare i Uganda. Det här är vad hon berättade. 

Att vara kvinnlig människorättsförsvarare i Uganda 

– Att vara människorättsförsvarare – och kvinna – är svårt i ett land som Uganda. Vi lever i ett mycket patriarkalt samhälle där kvinnor är som arbetar för mänskliga rättigheter ofta förtrycks och smutskastas. 

Som människorättsförsvarare möter jag ofta många fördomar om att jag inte har det som krävs för att försvara andra människors rättigheter. Det kan handla om att jag skulle sakna kunskaper för att klara av mitt arbete.  

Jag har själv blivit attackerad på grund av att jag öppet försvarat hbtqi-rättigheter i Uganda – ett land där homosexualitet är kriminaliserat. Jag har dessutom utsatts för kränkningar på grund av min egen sexuella läggning och det faktum att jag är en människorättsförsvarare. Bland annat har jag uteslutits från möten med hänvisning till att det inte vore lämpligt att jag deltar vid sådana sammankomster.  

Vad vill du säga till andra kvinnliga människorättsförsvarare? 

– Jag skulle vilja uppmuntra andra människorättsförsvarare – inte minst kvinnor – att utbilda sig och skaffa sig nödvändiga kunskaper så att vi kan få bort antagandet att kvinnor inte passar för den här typen av arbete. 

Genom att skaffa sig de färdigheter och verktyg som krävs kan fler delta i kampen för mänskliga rättigheter! 

Taggar , , ,