”Vi kommer att kämpa för dig” – Internationella kvinnodagen 2023

Övre raden från vänster: Anita Mbanda och Mahlet Abreham.
Nedre raden från vänster: Marwa Mohamed, Tayseer El Badawi och Becky Odhiambo.

Över hela världen står kvinnliga människorättsförsvarare upp mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna och kräver rättvisa, fred och jämställdhet – trots de enorma utmaningar de möter. Möt Mahlet, Anita, Marwa, Becky och Tayseer som alla arbetar outtröttligt för kvinnors och hbtqi-personers mänskliga rättigheter. Inför internationella kvinnodagen frågade vi dem vad deras budskap till andra som kämpar för jämställdhet och jämlikhet skulle vara. Det här är vad de sa.

– Det är ingen lätt resa, men vi måste kämpa. Vi har ingen som stöttar oss förutom vi själva. Vi måste vara rösten för de kvinnor som inte har någon, säger Mahlet Abreham från Etiopien.

– Vi måste stötta varandra. Vi måste stå upp för våra rättigheter tillsammans.

Kvinnliga människorättsförsvarare kämpar varje dag för demokrati, rättvisa och jämställdhet världen över. Då är det grundläggande att känna till sina rättigheter för att kunna kräva dem.

Anita Mbanda från Kenya uppmuntrar oss att läsa på:

– Var inte rädd. Läs på om politiken och lagarna. Regeringen är ansvarig. I lagen står det att vi inte ska diskrimineras på grund av till exempel etnicitet eller kön. Lagen är tydlig.

– Låt oss inte vara rädda för att stå upp för våra rättigheter. Om vi inte gör det så finns det ingen som gör det åt oss.

Marwa Mohamed från Somalia, fortsätter:

– Jag uppmanar alla kvinnliga människorättsförsvarare att alltid kämpa för era rättigheter. Det är dina rättigheter och nästa generations rättigheter. Det är viktigt för samhället i stort, eftersom vi är det här samhällets mödrar. Det är vår skyldighet att kämpa för våra rättigheter, för våra grundläggande mänskliga rättigheter, för våra samhällen och för världen.

Becky Odhiambo, från Kenya, påminner oss om vikten av att ta hand om oss själva och utveckla omsorg mellan aktivister. En av de många risker som kvinnliga människorättsförsvarare och hbtqi-aktivister utsätts för är utbrändhet. Att ta sig tid att vila och återhämta sig är grundläggande.

– Var snäll mot dig själv, för om du inte är snäll mot dig själv, hur kan du då vara snäll mot någon annan? Ge inte av dig själv så pass mycket att du blir tom, för du kan aldrig vara produktiv och bidra när du inte har något kvar att ge.

– Hitta sätt att ta hand om dig själv, hitta sätt att läka dig själv och utveckla kulturer för omsorg.

Tayseer El Badawi från Sudan avslutar med dessa ord att ta med dig i ditt arbete framåt.

 – Du är inte ensam. Vi kommer att kämpa till livets slut. Vi kommer att kämpa för dig.

Taggar , ,