Hello Hero – möt hjältarna som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter

Genom fem seriestrippar, illustrerade av Lisa Wool-Rim Sjöblom, får läsarna möta modiga människorättsförsvarare som arbetar med att försvara grundläggande rättigheter.

De medborgerliga och politiska rättigheterna gäller alla i hela världen och handlar till exempel om yttrandefrihet, religionsfrihet och rätten att inte utsättas för diskriminering. De regleras med en rad överenskommelser mellan världens länder, där den mest välkända är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Men på många håll i världen kränks människors grundläggande rättigheter dagligen när till exempel religiösa minoriteter, oliktänkande eller HBTQ-personer hotas, förföljs, misshandlas eller till och med mördas. Det kan också handla om att människor tvingas att arbeta under slavliknande former, i farliga arbetsmiljöer, utan raster, ledighet eller möjlighet att vara hemma vid sjukdom.

Bristen på respekt för medborgerliga och politiska rättigheter är ett stort, och växande, problem. Det är påtagligt på många platser i Afrika, Asien och Sydamerika såväl som på nära håll i Europa och Sverige. Även här är det många grupper i samhället som förföljs, hotas och diskrimineras på grund av faktorer som kön, religion, sexuell läggning eller identitet, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder. På senare tid har vi sett tendenser på att yttrandefriheten begränsas och fria medier motarbetas i allt högre grad.

Människorättsförsvarare är de som kämpar mot kränkningar av människors grundläggande rättigheter. De är några av världens modigaste människor. De står upp för allas lika värde och kämpar varje dag för demokrati och inkluderande samhällen i flera av världens mest förtryckande länder. För sitt arbete, som bedrivs med fredliga metoder, får de ofta utstå trakasserier, hot eller ännu värre behandling från ledare och myndigheter i de länder där de verkar.

Ett av Civil Rights Defenders viktigaste uppdrag är att stötta och hjälpa människorättsförsvarare – låt oss kalla dem hjältar – med kunskap, teknik och finansiellt stöd. Vi har också en Akutfond, vilken människorättsförsvarare kan söka pengar från vid akuta situationer. De kanske behöver hjälp med att ta sig till en skyddad plats, anlita en advokat, göra sitt hem säkrare eller fly sitt land.

Vilka är då dessa modiga människor? Fem av hjältarna – Adam, Noor, Rainbow, Ruslan och Mirembe – skildrar vi genom seriestrippar framtagna av illustratören Lisa Wool-Rim Sjöblom. Genom serierna vill vi öka förståelsen för hur människorättsförsvarares vardag ser ut samt belysa hur det är att leva i ett land där respekten för demokrati och grundläggande rättigheter är som svagast.

Medborgerliga och politiska rättigheter borde vara en självklarhet men kan inte tas för givet. Oavsett om en person väljer att viga sitt liv åt kampen, som människorättsförsvararna i seriestripparna gör, eller står upp för allas lika rättigheter i sin vardag är denne en hjälte!

Om kampanjen Hello Hero

Kampanjen Hello Hero syftar till öka medvetenheten om medborgerliga och politiska rättigheter. Med hjälp av illustrationer uppmärksammar vi modiga människorättsförsvarare som arbetar med att försvara grundläggande rättigheter och som blivit utsatta för hot, våld eller andra kränkningar.

Samtliga seriestrippar bygger på fall från verkligheten och grundar sig på ansökningar till Civil Rights Defenders Akutfond . Kampanjen finansieras av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, och ingår i deras arbete för FNs Globala hållbarhetsmål. 

Hello Hero syftar specifikt till att uppmärksamma mål 16, närmare bestämt ”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer”. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.

Noor kämpar för kvinnors och barns rättigheter i Azerbajdzjan. Läs hela berättelsen om Noor här.
Rainbow kämpar för HBTQ-personers rättigheter i Ryssland. Läs hela berättelsen om Rainbow här.
Mirembe kämpar för HBTQ-personers rättigheter i Uganda. Läs hela berättelsen om Mirembe här.
Adam kämpar för migrantarbetares rättigheter i Thailand. Läs hela berättelsen om Adam här.

 

 

Ruslan kämpar för demokrati och uzbekers rättigheter i Kirgizistan. Läs hela berättelsen om Ruslan här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taggar , ,