Hello Rainbow – ett hjältenätverk som kämpar för hbtq-personers rättigheter i Ryssland

Rainbow Hello Hero
Till kampanjen Hello Hero har konstnären Lisa Wool-Rim Sjöblom illustrerat fem seriestrippar om några av världens modigaste människor. Det här är berättelsen om Rainbow.

Rysslands president Vladimir Putin styr landet med järnhand. Val hålls med jämna mellanrum men de är inte fria och oppositionen motarbetas. Respekten för medborgerliga och politiska rättigheter försämras hela tiden och nya förtryckande åtgärder och lagar introduceras löpande. HBTQ-personer är en mycket utsatt grupp och det är vanligt med diskriminering och hot. Det finns också lagstiftning som förbjuder icke-traditionella familjevärden vilket innebär att det är förbjudet att sprida information om HBTQ-frågor bland minderåriga.

Rainbow är en HBTQ-organisation som verkar på flera platser runt om i Ryssland. Deras arbete går ut på att främja allas lika värde och medmänsklighet på nationell nivå. Organisationen samordnar också regionala initiativ och olika intressegrupper samt erbjuder socialt och juridiskt stöd till landets HBTQ-personer.

För att öka säkerheten för HBTQ-aktivister hjälper Rainbow till med säkerhetslösningar kopplat till personliga data, psykosocialt välbefinnande, digital kommunikation och information, offentliga evenemang samt kontor och andra mötesplatser. Tanken med Rainbows säkerhetslösningar är att de ska implementeras och spridas till de regionala organisationerna.

De regionala organisationerna som får praktisk träning och teoretisk utbildning av Rainbow är i ofta i stort behov av kunskap och strategier för att kunna undvika risker i sitt arbete. Genom att göra kontor och mötesplatser säkrare, installera säkra programvaror i datorer för lagring och kommunikation och genom att öka säkerhetmedvetenheten generellt kan HBTQ-aktivisternas vardag bli lite mindre farlig och psykiskt påfrestande.

Genom att Rainbow sprider sin kunskap till andra HBTQ-organisationer i Ryssland kan dessa i sin tur bedriva sitt viktiga arbete. Och det behövs, i stora delar av det ryska samhället finns en utbredd homofobi vilket drabbar HBTQ-personer liksom de som arbetar med HBTQ-rättigheter. HBTQ-personer och aktivister lever därför under hårt tryck från samhället i stort men också från mer specifika grupper såsom radikala religiösa eller högerextrema grupper. Rainbow och de grupper som de arbetar med har ett tufft arbete framför sig men de inser också att enda sättet att skapa förbättring är att kämpa och hela tiden försöka vara lite smartare än sina motståndare.

Rainbows arbete är dessutom en förutsättning för ett uppfyllande av de Globala målen, bland annat mål 16.7 ”Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer”. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.


Rainbow Hello Hero

Om Hello Hero

Hello Hero bygger på berättelser om människor som arbetar med att försvara grundläggande rättigheter och som blivit utsatta för hot, våld eller andra kränkningar.

Berättelserna har illustrerats av serietecknaren Lisa Wool-Rim Sjöblom och finansieras med stöd av Sida. Den här berättelsen handlar om Rainbow.

Läs mer om Hello Hero här.

Taggar ,