Hello Adam – hjälten som avslöjar barnarbete, misshandel och övergrepp mot migrantarbetare i Thailand

Adam Hello Hero
Till kampanjen Hello Hero har konstnären Lisa Wool-Rim Sjöblom illustrerat fem seriestrippar om några av världens modigaste människor. Det här är berättelsen om Adam.

På många håll i Sydostasien, däribland i Thailand, är respekten för medborgerliga och politiska rättigheter låg. Inte heller ser utvecklingen ut att gå mot det bättre. En utsatt grupp är de många migrantarbetare som kommer till landet för att försörja sig. De arbetar under hårda förhållanden inom till exempel textil- eller livsmedelsproduktion.

Adam är en människorättsförsvarare som under många år kämpat för, framför allt burmesiska, migrantarbetares rättigheter i Thailand. Tack vare hans viktiga avslöjanden har världen fått upp ögonen för de dåliga arbetsvillkoren, vilket inkluderar löner som understiger de lagstadgade minimilönerna samt systematiska övergrepp och misshandel, i ett flertal företag i landet. Samtidigt har han bevisat förekomsten av människohandel, så kallad trafficking, och barnarbete – vilket strider mot internationell lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

Som ett resultat av Adams arbete har de företag han avslöjat stämt honom då de menar att han skadar deras rykte och affärer. Stämningsansökningarna är ett sätt att hindra och skrämma Adam, liksom andra människorättsförsvarare, från att berätta om hur verkligheten ser ut. Att följa lagstiftning och respektera arbetarnas grundläggande rättigheter skulle innebära ökade kostnader och därmed lägre vinst, något som företagen inte är villiga till.

Eftersom det thailändska rättsväsendet inte är tillförlitligt och förutsägbart har processerna mot Adam gjort att han tvingats lämna landet som han bott i över 10 år. Han har också dömts till stora skadestånd för hans avslöjanden vilka i sig inte tar ställning till de brott som företagen har begått.

Arbetsrättsaktivister som Adam gör ett viktigt arbete i världen för att förbättra situationen för arbetare. Det kan handla om en så basal sak som att ha en lön som gör att arbetarna har råd att betala mat för dagen.

Genom att sprida information om företag som bryter mot lagen bidrar Adam till att ställa de ansvariga till svars. För när omvärlden ser på blir det mycket svårare för företagen att fortsätta förtrycket i det dolda.

Adams arbete är dessutom en förutsättning för ett uppfyllande av de Globala målen, bland annat mål 16:2: ”Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn”. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.


Om Hello Hero

Hello Hero bygger på berättelser om människor som arbetar med att försvara grundläggande rättigheter och som blivit utsatta för hot, våld eller andra kränkningar.

Berättelserna har illustrerats av serietecknaren Lisa Wool-Rim Sjöblom och finansieras med stöd av Sida. Den här berättelsen handlar om Adam.

Läs mer om Hello Hero här.

Taggar