Hello Noor – hjälten som kämpar för kvinnors och barns rättigheter i Azerbajdzjan

Noor Hello Hero
Till kampanjen Hello Hero har konstnären Lisa Wool-Rim Sjöblom illustrerat fem seriestrippar om några av världens modigaste människor. Det här är berättelsen om Noor.

I den auktoritära staten Azerbajdzjan styr president Aliyev och hans familj landet som en diktatur och motsätter sig politisk opposition. Samhället är svårt korrumperat och dessutom är respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna bristfällig. Yttrandefriheten är kraftigt begränsad, rättsväsendet icke-fungerande och det förekommer diskriminering, hot och våld mot kvinnor för att nämna några problem. De som kritiserar regeringen riskerar ofta långa fängelsestraff.

Noor är en oberoende journalist som tidigare varit medlem i en fredlig oppositionsrörelse i Azerbajdzjan. Hon har kritiserat presidenten och hans styre på olika nätforum och har även berättat om hur dålig respekten för barns och kvinnors rättigheter är i landet. Noor har också varit medlem i en civilsamhällesgrupp som är kritisk till den azeriska regeringens övergrepp och har bidragit stort till att hjälpa människor att fly landet och söka asyl i EU-länder.

På grund av sitt arbete satt Noor fängslad i nio månader efter att ha arresterats i Ryssland och utlämnats till Azerbajdzjan. Trots att det inte var sant anklagades hon för skatteflykt och i fängelset behandlades hon mycket illa – så illa att hon idag lider av allvarlig post-traumatisk stress. Även hennes nära anhöriga lever ett utsatt liv och har tvingats utstå både trakasserier och överfall.

Risken att återigen hamna i fängelse på grund av sitt fredliga arbete finns kvar för Noor men hon ger inte upp! Trots den besvärliga situationen har hon bestämt sig för att stanna kvar i Azerbajdzjan och kämpa mot regimen i landet.

Tack vare människorättsförsvarare som Noor kan världen få kunskap och insikt i hur problematiskt det är i landet och förhoppningen är att det ska leda till att andra länder kräver att regimen i fortsättningen respekterar de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Noors arbete är dessutom en förutsättning för ett uppfyllande av de Globala målen, bland annat mål 16.10 ”Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal”. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.


Noor Hello Hero

Om Hello Hero

Hello Hero bygger på berättelser om människor som arbetar med att försvara grundläggande rättigheter och som blivit utsatta för hot, våld eller andra kränkningar.

Berättelserna har illustrerats av serietecknaren Lisa Wool-Rim Sjöblom och finansieras med stöd av Sida. Den här berättelsen handlar om Noor.

Läs mer om Hello Hero här.

 

 

Taggar