Hello Mirembe – hjälten som kämpar för hbtq-personers rättigheter i Uganda

Till kampanjen Hello Hero har konstnären Lisa Wool-Rim Sjöblom illustrerat fem seriestrippar om några av världens modigaste människor. Det här är berättelsen om Mirembe.

I Uganda är presidentens makt mycket stark. Oppositionen är splittrad och utsätts systematiskt för trakasserier och våld. Visserligen finns det lagstiftning som ska skydda de medborgerliga och politiska rättigheterna men dessa lagar tillämpas inte och parallellt finns det restriktioner mot mötes- och yttrandefriheterna. Tortyr och arresteringar utan anledning förekommer och HBTQ-personer, liksom kvinnor, barn och funktionsnedsatta, utsätts ofta för diskriminering. Därutöver fungerar rättsväsendet dåligt och straffriheten är utbredd bland statstjänstemän.

Mirembe arbetar inom ett nätverk för mänskliga rättigheter i Uganda. Hon har en stor och viktig roll i arbetet att skydda HBTQ-aktivister i landet. Nätverket, i samarbete med flera andra liknande, hjälper HBTQ-aktivister som behöver akut hjälp vid olika hotfulla situationer samt arbetar förebyggande genom riskminimering och säkerhetsutbildningar.

Mirembe lever själv i ett samkönat förhållande och på grund av det och hennes arbete har hon utsatts för hatbrott och känner sig ofta hotad. En specifik händelse var när en man började bråka med Mirembe och hennes mamma. Bråket var direkt relaterat till hennes sexuella läggning, hennes val av partner och i förlängningen även det hon arbetar med. Mirembe har polisanmält mannen men det är osäkert vad som kommer hända med tanke på HBTQ-personers svaga ställning i landet.

På grund av hoten och bråket har Mirembe varit tvungen att lämna sitt hem för att situationen ska lugna ner sig. Hon har också tvingats vidta ytterligare och mer långsiktiga säkerhetsåtgärder. I hennes hem har hon installerat en övervakningskamera som ska kunna fånga upp om mannen som hotat henne dyker upp igen. Dessutom ska Mirembe få ett personligt och gps-baserat larm. Om Mirembe hamnar i en situation där hon känner sig hotad kan hon via larmet skicka en nödsignal till ett antal utvalda personer som omedelbart kan komma till undsättning. Larmet är utvecklat av Civil Rights Defenders inom ramen för Natalia Project.

Arbetet med att skydda och stärka HBTQ-personer i Uganda är viktigt. HBTQ-personer är en stigmatiserad grupp och det är vanligt att de utsätts diskriminering från såväl myndigheter som övriga medborgare. Det innebär att HBTQ-personer ständigt befinner sig i en utsatt situation. Rädslan för att förlora jobbet eller att nekas sjukvård på grund av sin sexualitet är ständigt närvarande. Det innebär att Mirembe och hennes kollegor har ett stort jobb kvar – att öka acceptansen och ändra den negativa synen på HBTQ-personer och deras rättigheter.

Mirembes arbete är dessutom en förutsättning för ett uppfyllande av de Globala målen, bland annat mål 16.b ”Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling”. Läs mer om de Globala målen på www.globalamalen.se.


Mirembe Hello Hero

Om Hello Hero

Hello Hero bygger på berättelser om människor som arbetar med att försvara grundläggande rättigheter och som blivit utsatta för hot, våld eller andra kränkningar.

Berättelserna har illustrerats av serietecknaren Lisa Wool-Rim Sjöblom och finansieras med stöd av Sida. Den här berättelsen handlar om Mirembe.

Läs mer om Hello Hero här.

 

Taggar ,