Digital konferens: Rätten till en rättvis rättegång i brottmål

Inbjudan till digital konferens den 27 september, kl 15.00 – 18.00.

Civil Rights Defenders bjuder in rättsväsendets parter och beslutsfattare till en digital konferens för det EU-finansierade projektet ”Defence Rights in Evidentiary Proceedings”. Projektet syftar till att identifiera i vilken utsträckning tilltalades processuella rättigheter tillgodoses i straffrättsliga förfaranden.

Detta projekt finansieras av Europeiska Unionens rättviseprogram (2014-2020).

Under konferensen lanseras Civil Rights Defenders rapport om regelöverträdelser i straffrättsliga förfaranden och tillgång till effektivt rättsmedel. Rapportens slutsatser baseras på en undersökning av gällande lagstiftning, rättspraxis samt intervjuer med rättsväsendets parter. Rapporten innehåller även en vägledning till advokater om hur de kan ta tillvara sina klienters rättigheter och utöva kontroll över regelefterlevnaden i brottmål.

Anmälan

Vi hoppas att du kan delta och vill gärna att du anmäler ditt deltagande senast den 27 september kl 11.00 på följande länk.

Program

15.00 – 15.15 Introduktion
15.15 – 16.00 Presentation av rapporten ”Processuella rättigheter i bevisförfaranden” och dess slutsatser. Anna Zotééva, Civil Rights Defenders
16.00 – 16.15 Kaffepaus
16.15 – 18.00 Panelsamtal: Den fria bevisprövningen och bevisning genom regelöverträdelser – samtida utmaningar

Den fria bevisprövningens princip har senast aktualiserats i samband med de så kallade Encrochat-målen. Panelen kommer med utgångspunkt i debatten om Encrochattarna diskutera om den svenska rättsordningen ger ett fullgott skydd mot regelöverträdelser i brottmål.

Panelen består av:
Thomas Olsson, försvarsadvokat, delägare på Fria Advokater
My Hedström, byråchef vid Riksåklagaren
Rasmus Ling, riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet, MP

Ytterligare paneldeltagare kan tillkomma. Paneldebatten modereras av Annika Åkerberg från Civil Rights Defenders.

Länk till den digitala plattformen och information om uppkoppling kommer att skickas till dem som har anmält sig till konferensen några dagar innan konferensen.

Mer information om projektet hittar du här.

Önskar du en fysisk kopia av rapporten på svenska kan du beställa den genom att skicka ett mejl till oss på info@crd.org.

Varmt välkomna!

Taggar , ,