Träffa Civil Rights Defenders i Almedalen

Den 27 juni – 1 juli är det dags för Almedalveckan 2023. Civil Rights Defenders arrangerar och delta i flera event och seminarier. Bland annat gör förra årets populära spelkväll comeback, dit vi välkomnar både nya och gamla deltagare. Tycker du precis som vi att det är viktigt att sätta mänskliga rättigheter och demokrati på agendan? Då hittar du våra aktiviteter här. Hoppas vi ses!

För frågor angående vårt Almedalendeltagande, kontakta Catrin Söderberg, strategisk kommunikatör och samordnare, på catrin.soderberg@crd.org.

Tisdag 27 juni

Seminarium: Föräldraskap på (o)lika villkor – föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Att bilda familj utan att diskrimineras är en mänsklig rättighet. Men alla ges inte förutsättningar för detta. En ny rapport visar hur föräldrar med funktionsnedsättning möter en rad olika hinder. Hur ser läget ut, och vad kan göras? Under seminariet kommer medverkande berätta om rapporten “Föräldraskap på (o)lika villkor”, och presentera förslag på hur politiken kan agera för att underlätta för föräldrar med funktionsnedsättning.

Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning, RFSU
Tid och plats: 15:00-15:30 på Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, ”Tältet på gården”.
Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, Styrelseordförande
Läs mer här.

Tisdag 27 juni

Spelkväll: Vem försvarar demokratin?

Anmäl dig till Almedalens roligaste spelkväll tillsammans med Civil Rights Defenders!

Starta din Almedalsvecka med pizza, politiskt spel och en rejäl dos dålig stämning. Vi lever i en tid där demokratin backar världen över. Även länder som upplevts som stabila demokratier har gått i en autokratisk riktning. Det oroar oss. För att se till att vår demokrati förblir demokratisk måste vi påminnas om att inte ta den för given. Så, kom och mingla och spela vårt brädspel Dictator of Sweden, där du genom list, lögn och strategisk slutledningsförmåga ska ta reda på vilka som är med eller emot dig i kampen för eller mot den svenska demokratin. Föranmälan är obligatorisk. Väkommen!

Arrangör: Civil Rights Defenders
Tid och plats: 19:30-22:00 i S:t Clemens ruin
Läs mer och anmäl dig här.

Onsdag 28 juni

Seminarium: Är mänskliga fri- och rättigheter hotade i Sverige?

Vilken roll har det fria ordet, den fria kulturen och det fria uttrycket för ett hållbart samhälle?

Arrangör: Miljöpartiet de gröna, Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté
Tid och plats: 17:00-17:45, Almedalen, mötestält
Deltar från Civil Rights Defenders: John Stauffer, chefsjurist
Läs mer här.

Onsdag 28 juni

Samtal: Är Sveriges rättssystem bättre rustat idag än när Olof Palme mördades?

Palmeutredning anses vara världens största polisutredning och den reflekterar stora brister i den svenska förvaltningen. I boken ”Statsministermordet” söker Hans-Gunnar Axberger svar på skälet till att vi aldrig funnit gärningsmannen. 34 år efter mordet på Sveriges statsminister läggs mordutredningen ned. Boken exponerar rättsordningarnas mörker och ett lika klart som otäckt svar på varför den svenska staten varken lyckades förebygga eller utreda mordet på Olof Palme. Men är vi bättre rustade idag? Kan vi lita på åklagare och polis? Har vi rättvisa rättegångar i Sverige? Kan vi lita på rättssystemet och att vi behandlas lika inför lagen?

Arrangör: Natur & Kultur, Almedalsbiblioteket
Tid och plats: 20:00-21:00 på Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, ”Foajén”
Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, styrelseordförande
Läs mer här.

 

Torsdag 29 juni

Seminarium: Civilsamhället – för en levande demokrati

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en levande demokrati, – hur ska politiken och civilsamhället samverka för att lösa viktiga samhällsutmaningar? Vilken roll ska civilsamhället spela i det demokratiska samtalet och hur ska civilsamhällets roll, som demokratibärare, säkras? Seminariet inleds av socialminister Jakob Forssmed med ett anförande om regeringens civilsamhällespolitik. Detta följs upp av ett samtal mellan statsrådet Jakob Forssmed (KD), Amanda Lind, ordförande kulturutskottet (MP) och generalsekreterare från civilsamhällesorganisationer.

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Tid och plats: 10:00-10:40 på Donners plats 1, Donnerska huset, ”Hörsalen (Civilsamhällesarenan)”
Deltar från Civil Rights Defenders: Hanna Gerdes, styrelseordförande
Läs mer här.

Torsdag 29 juni

Seminarium: Diskriminering på jobbet – Vem rekryteras och befordras? Vem väljs bort?

Diskriminering i arbetslivet är ett allvarligt problem som begränsar människors möjligheter på arbetsmarknaden. Det visar bland annat vår rapport om förekomst av diskriminering i Sverige. Hur kommer diskriminering i arbetslivet till uttryck? Hur kan det motverkas och förebyggas?

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Tid och plats: 13:00 – 13:45. Donnersgatan 2, Wisby Strand Congress & Event, ”Sal Lojsta”
Deltar från Civil Rights Defenders: John Stauffer, chefsjurist
Läs mer här

Fredag 30 juni

Samtal: Auktoritära tekniker och demokratiska motstrategier

Under 2020-talet har ett stort antal organisationer i civilsamhället vittnat om att deras handlingsutrymme har minskat, till följd av ett alltmer auktoritärt och mindre öppet samhällsklimat. Även journalister och skribenter vittnar om ett allt hårdare debattklimat. Vilka är insikterna från myndigheter och civilsamhällsorganisationer om uttrycken för den etnonationalistiska idéströmningen? Vilka tekniker använder sig rörelsen av och hur kan de bemötas?

Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa)
Tid och plats: 16:45-17:45 i B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B25/B27”
Deltar från Civil Rights Defenders: John Stauffer, chefsjurist
Läs mer här.

Taggar ,