Nordic Rule of Law Forum 2023

Racism and the law – Examining the Legal Systems’ Ability to Combat Issues of Racial, Ethnic and Religious Inequality     

29 September 2023 – Stockholm

I en tid då radikal nationalism växer i Europa höjs nu kritiska röster som ifrågasätter juridikens förmåga att ge upprättelse i frågor som rör rasism. Fler och fler lagar, förordningar och politiska beslut antas och implementeras med den uttalade avsikten att dela upp människor utefter etnisk och religiös tillhörighet. Sett mot denna verklighet, hur kan rättsväsendet leva upp till ambitionen att utrota alla former av rasism och försvara rättsstatens principer när de ansvariga för att förverkliga dessa ambitioner är allt mindre benägna att göra det?

För tredje året i rad arrangerar Civil Rights Defenders konferensen Nordic Rule of Law Forum med syfte att bidra till en fördjupad diskussion om rättssäkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter i Europa. Med konferensen vill vi föra samman jurister, forskare, makthavare och andra personer som berörs och har intresse för frågorna för att utbyta kunskap och erfarenheter. Årets konferens kommer att belysa och undersöka rättssystemets förmåga att bekämpa och motverka rasism och etnisk och religiös ojämlikhet.  


Hela programmet och mer information hittar du här.

Taggar ,