Tusentals avrättades i Iran 1988 – nu startar rättegången i Sverige

Gohardasht-fängelset i Iran. Ett av de fängelser där många personer avrättades sommaren 1988. Foto: Gohardasht prison / Ensie & Matthias (flickr.com) / CC BY-SA 2.0

I dag startar en historisk rättegång i Stockholms tingsrätt mot en iransk medborgare, som misstänks för delaktighet i de massavrättningar och den tortyr av politiska fångar som ägde rum i Iran i slutet av 80-talet. Rättegången är den första i sitt slag i världen – ingen har hittills ställts inför rätta för folkrättsbrotten.  

Det var i november 2019 som den nu åtalade mannen greps på Arlanda efter att ha rest till Sverige. Brotten som han misstänks ha varit delaktig i begicks av den iranska regimen under ett par veckor mellan juli och september 1988. Exakt hur många som avrättats, torterats eller “försvunnit” har inte kunnat fastställas. Enligt rapporter rör det sig om minst 5000 döda och ett stort mörkertal befaras, men hittills har ingen ställts till svars för gärningarna.   

– Det handlar om mycket allvarliga brott som begåtts, men där förövarna fortfarande går fria. Det är viktigt att de som är ansvariga för brotten ställs till svars för sina gärningar, så att överlevare och anhöriga kan få någon form av upprättelse, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Rättvisa kan ta tid – men är möjlig  

I Sverige bor det i dag över 80 000 personer som fötts i Iran. Av dem är det många som har erfarenheter av att ha suttit frihetsberövade och torterats i Iran, eller som har familjemedlemmar och vänner som torterats eller avrättats i landet under 1980-talet. Enligt svensk lag är det möjligt för myndigheter att utreda och lagföra grova internationella brott som har begåtts i ett annat land, trots att det saknas en koppling till Sverige. Det innebär att brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser kan utredas i Sverige, oavsett var de är begångna eller vilken nationalitet som gärningspersonen eller målsäganden har. Detsamma gäller vissa särskilt allvarliga brott så som mord.

– Sverige har en möjlighet och ett ansvar att arbeta med ansvarsutkrävande för den här typen av allvarliga brott. Därför är det mycket viktigt att Sverige bidrar till det arbetet för att motverka den straffrihet som råder för dessa brott i Iran och andra länder, säger John Stauffer.

Flera andra europeiska länder, som Tyskland och Frankrike, har också utrett och ställt förövare av grova internationella brott inför rätta, bland annat kopplat till Syrien. Även i Sverige pågår brottsutredningar, bland annat efter att Civil Rights Defenders polisanmält representanter för den syriska regimen vid två tillfällen. I början av 2019 anmälde vi flera högt uppsatta tjänstemän inom den syriska regimen tillsammans med nio syriska överlevare som utsatts för tortyr och andra grova brott i fängelser runt om i Syrien. I april 2021 anmälde vi flera representanter för den syriska regimen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts genom kempvapenattacker mot civilbefolkningen.

– Rättvisa kan ta tid, men rättegången om massavrättningar och tortyr i Iran som pågår just nu visar att det faktiskt är möjligt att driva processer utanför de länder där brotten har begåtts. Det är mycket viktigt för att slutligen kunna skipa någon form av rättvisa, säger John Stauffer.

Följ rättegången på vår hemsida 

Civil Rights Defenders har inte varit involverade i rättsprocessen som rör den iranske medborgaren som nu står åtalad i Sverige, vi arbetar dock för att förövare som gjort sig skyldiga till grova internationella brott ska ställas till svars för sina gärningar (läs mer om vårt arbete här). Den rättegång som just nu pågår i Stockholms tingsrätt är den första i världen som behandlar massavrättningar samt tortyr av politiska fångar i Iran på 1980-talet och därför finns det ett stort intresse att följa rättegången.

Vi kommer löpande publicera rapporter om rättegången på vår hemsida, inklusive analyser – följ rapporteringen här.

Taggar ,