Civil Rights Defenders polisanmäler representanter för den syriska regimen

Den syriska regimen använde saringas mot civilbefolkningen vid två attacker, i al-Ghouta 2013 och Khan Sheikhoun 2017. Hundratals personer dödades och många fler skadades allvarligt, däribland många barn. Nu polisanmäler vi flera representanter för Assads regim för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Anmälan kommer dagen innan ett internationellt möte där representanter från 193 stater samlas för att bland annat diskutera vilka konsekvenser bruket av kemiska vapen bör få för Syrien.

Anmälan, som lämnas in till svensk polis av syriska brottsoffer som är bosatta i Sverige och Civil Rights Defenders, är resultatet av ett långt samarbete med organisationerna Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), the Open Society Justice Initiative och Syrian Archive.

Förutom omfattande vittnesmål från personer som utsattes för och överlevde giftgasattackerna i Khan Sheykhoun and al-Ghouta, innehåller anmälan hundratals dokumentära bevis, så som bild- och filmmaterial, samt annan dokumentation som visar vilken typ av kemiska vapen som har använts och bevis som knyter de anmälda personerna till brotten. Dessutom innehåller den en grundlig analys av de syriska militära beslutsvägarna.

– Det är drygt 10 år sedan protesterna mot president Bashar al-Assads regim i Syrien startade. Den syriska regimen har använt kemiska vapen som en strategisk metod för att bryta ned civilbefolkningen och motståndet mot regimen i oppositionskontrollerade områden. Det är oacceptabelt att kemvapen används med civila som måltavla, utan att de ansvariga ställs till svars, säger Aida Samani, jurist på Civil Rights Defenders.

I Sverige bor idag många syrier som lever med stora trauman från kriget och som har förlorat familjemedlemmar till regimens övergrepp, samtidigt som förövarna går fria. Enligt svensk lagstiftning är det möjligt för myndigheter i Sverige att utreda och lagföra grova internationella brott som har begåtts i ett annat land, trots att det saknas en koppling till Sverige. Det innebär att brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser kan utredas i Sverige, oavsett var de är begångna eller vilken nationalitet som gärningspersonen eller målsäganden har.

– Med anmälan vill vi stötta brottsoffrens kamp för rättvisa. Vi hoppas att en svensk utredning av dessa brott så småningom kan leda till att de som beordrade och genomförde attackerna ställs inför rätta och fälls. Sverige behöver bidra till det arbetet för att motverka den straffrihet som råder i Syrien, säger Hadi al Khatib, grundare och chef för Syrian Archive.

Enligt internationell rätt har Sverige och andra länder ett ansvar att ställa ansvariga för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten inför rätta. I Tyskland och Frankrike har liknande anmälningar lämnats in mot representanter för Assads regim.

– Vi vill att svensk polis och åklagare inleder utredningar mot de personer vi anmäler. Vi hoppas också att svenska, tyska och franska myndigheter går samman för att utreda brotten tillsammans. På så vis ökar chanserna att vi får se en arresteringsorder mot de ansvariga och att de i framtiden ställs till svars för de grova människorättsbrott de gjort sig skyldiga till, säger Mazen Darwish, generaldirektör för Syrian Center for Media and Freedom of Expression.

Anmälan kommer dagen innan internationellt möte

Dagen efter anmälan kommer medlemsstaterna i Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) att samlas. Organisationen har 193 medlemsstater och Syrien är en av dem. En viktig fråga som kommer att diskuteras är just vilka konsekvenser Syriens produktion och bruk av kemiska vapen ska få för regimen.

Medan en stat i konventionen inte kan fråntas sitt medlemskap i OPCW, så kan åtgärder vidtas under mötet för att begränsa eller frånta en medlemsstats rättigheter, utfärda rekommendationer om straffåtgärder i enlighet med folkrätten och föra frågan vidare till FN:s generalförsamling och säkerhetsråd.

Som svar på Syriens fortsatta användning av kemiska vapen har flera stater lagt fram ett förslag till beslut om att Syrien ska fråntas sina rättigheter i OPCW.

– Om beslutet antas är det en viktig signal om att den syriska regimens bruk av kemiska vapen får diplomatiska konsekvenser. Stater behöver dock göra mer för att garantera att förövarna av kemvapenattackerna ställs till svars. Som ett nästa steg bör stater verka för att en dedikerad debatt kommer till stånd i FN:s generalförsamling, där stater kan utlova ytterligare åtgärder för att utkräva ansvar för de brott som begåtts i Syrien, säger Eric Witte, senior rådgivare för Open Society Justice Initiative.

Mer information

  • För artikel på arabiska, läs mer här.
  • För en summering av polisanmälan, läs mer här och här.
  • För att läsa mer om förra gången vi polisanmälde 25 högt uppsatta personer inom den syriska regimen, läs mer här.
  • Vill du veta mer om det här fallet? Läs vår Q&A på svenska här, på arabiska här och på engelska här.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Civil Rights Defenders på press@crd.org eller +46 (0)76 576 27 62.

Var med och ställ Assad till svars!

Bashar al-Assads regim i Syrien har begått fruktansvärda brott mot mänskligheten. Just nu kraftsamlar världen för att ställa de ansvariga till svars. Var med och utkräv ansvar du också!

Jag vill skriva under
Taggar , ,