STÄLL​ ASSAD
TILL SVARS

Bashar al-Assads regim i Syrien har begått fruktansvärda brott mot mänskligheten. Tack till alla som skrev under för att utkräva ansvar av Syriens regim!

13.000 underskrifter

Under april och maj 2021 samlade vi därför in namnunderskrifter för att Sverige ska ta en ledande roll i ansvarsutkrävandet av Syriens regim. Underskrifterna lämnades över till Ann Linde den 28 maj 2021. Tack till alla som skrev under! Ditt stöd är fortfarande viktigt. Om du vill stötta vårt fortsatta arbete får du gärna swisha till 900 12 98 eller längre ned på den här sidan.

De senaste tio åren har Assads regim begått otaliga krigsbrott och brott mot mänskligheten. Kemvapen har orsakat plågsam död och lämnat överlevare med livslånga skador. Tortyr och sexuellt våld har lett till djupa trauman. Familjer tvingas leva i ovisshet om huruvida deras nära och kära lever, är döda eller fortfarande utsätts för tortyr. De ansvariga måste ställas till svars. Förutom namninsamlingen polisanmälde vi representanter för Syriens regim för brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Våra krav var att Ann Linde ska ta ansvar för:

  • Att Syrien fråntas sina rättigheter i Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).
  • Att ansvarsutkrävandet av de brott som begåtts i Syrien tas upp i FN:s generalförsamling.
  • Att Sverige tar en ledande roll i ansvarsutkrävandet för alla de brott som begåtts i Syrien.

Uppdatering: 21 april 2021 röstade en majoritet av OPCW:s medlemsstater för att frånta Syrien dess rättigheter. Ett välkommet beslut, men mer måste göras för rättvisa och upprättelse.

Stötta vårt arbete framåt

Genom att gå vidare godkänner du våra riktlinjer för personuppgiftshantering.
Du bekräftar betalningen med Swish i nästa steg.

Har du inte Swish? Klicka här.
Företag? Klicka
här.

Logotyp 90 Konto Logotyp Tryggt givande

Vi polisanmäler regimen.

Assadregimen bombade sin egen befolkning med saringas i al-Ghouta 2013 och Khan Sheikhoun 2017. Hundratals vuxna och barn dödades och tusentals skadades allvarligt. Tillsammans med syriska brottsoffer bosatta i Sverige polisanmäler vi nu flera representanter för Assads regim för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Anmälan innehåller omfattande vittnesmål från personer som utsattes för och överlevde giftgasattackerna, hundratals dokumentära bevis såsom bild- och filmmaterial, samt annan dokumentation som visar vilken typ av kemiska vapen som har använts och bevis som knyter de anmälda personerna till brotten. Dessutom innehåller den en grundlig analys av de syriska militära beslutsvägarna.

Läs mer

Dags att utkräva ansvar.

Det är drygt 10 år sedan protesterna mot president Bashar al-Assads regim i Syrien startade. Sedan dess har regimen begått otaliga brott mot civilbefolkningen, som kidnappningar, massaker, tortyr, våldtäkt och mord. Det har slagits fast att den syriska regimen använt kemiska vapen i bland annat i al-Ghouta 2013, Idlib 2015 samt Khan Sheikhoun 2017. Civila, både barn och vuxna, drabbades hårt när raketer fyllda med saringas slog ner i deras närhet.

Attackerna resulterade i hundratals döda och tusentals skadade. Flera av attackerna har följts av angrepp mot sjukhus där de förgiftade vårdats. Överlevande beskriver skräckfyllda scener av hur människor i deras omgivning kvävdes ihjäl.

Läs mer

Ställ Assad till svars.

Den 20-22 april 2021 hölls ett möte mellan medlemsstaterna i Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW. Vi krävde att Ann Linde skulle ta ansvar för att Syrien fråntas sina rättigheter i OPCW. En majoritet röstade för att frånta Syriens sina rättigheter på grund av upprepade användning av kemiska vapen. Ett välkommet beslut, då Assadregimens krigsbrott och brott mot mänskligheten måste få konsekvenser och ett sådant beslut krävs för att ansvarsutkrävandet ska kunna påbörja i större skala.

Vi vill att Sverige växlar upp och tar en ledande roll i arbetet med ansvarsutkrävande i Syrien på den internationella arenan. Det är det minsta vi kan göra för de miljoner syrier som drabbats av Assad-regimens övergrepp och för de hundratusentals syrier som riskerat allt för demokrati och jämlikhet.

Läs mer

Ditt stöd förändrar!

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stöttar människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Tillsammans ser vi till att människors rättigheter respekteras samt ser till att de som kränker dessa ställs till svars.

➜ Läs mer situationen i Syrien och varför vi gör det här

➜ Läs mer om vårt arbete