Stort bakslag för offer i Lundinrättegången  

Stockholms tingsrätt

Just nu pågår Sveriges genom tiderna största rättegång där företagsledarna Ian Lundin och Alexandre Schneiter står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i nuvarande Sydsudan. Förra veckan meddelade Stockholms tingsrätt att de målsäganden som ingår i Lundinrättegången nu förlorar möjligheten att få skadeståndsfrågan prövad inom ramen för brottmålsrättegången. Beslutet gör det avsevärt mycket svårare för offren att få upprättelse och blottlägger de systematiska hinder som de som fallit offer för folkrättsbrott ställs inför i sin kamp för rättvisa.

– Att separera målsägandenas skadeståndsanspråk gör det avsevärt mycket svårare för de som drabbats av dessa misstänkta folkrättsbrott att få upprättelse. I praktiken blir det nästan omöjligt eftersom de sydsudanesiska målsägandena nu riskerar att behöva betala för Ian Lundins och Alexandre Schneiters rättegångskostnader som kan komma att uppgå till mycket stora belopp, säger Ebony Wade, jurist på Civil Rights Defenders. 

Lundinrättegången är Sveriges största rättegång genom tiderna. Efter 10 år av förundersökning åtalades Ian Ludin och Alexandre Schneiter för medhjälp till grovt folkrättsbrott i nuvarande Sydsudan. De två företagsledarna misstänks för att ha medverkat till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra Lundin Oils oljeverksamhet i landet. 

Ett stort antal offer

Runt 12 000 människor ska enligt rapporter dödats och omkring 160 000 ska ha drivits på flykt när Sudans militär och allierade milisgrupper attackerat byar och bosättningar för att skydda oljebolagets verksamhet.   

Som del av förundersökningen har cirka 270 förhör hållits och cirka 150 personer blivit hörda. Förundersökningsprotokollet omfattar cirka 80 000 sidor. I rättegången finns 32 målsäganden, men i förra veckan meddelade Stockholms tingsrätt att 27 av dessa inte längre har möjlighet att få skadeståndsfrågan prövad inom ramen för brottmålsrättegången. 

Beslutet innebär att frågan om ersättning till brottsoffren kommer prövas som 27 separata tvistemål, med följden att brottsoffren måste betala Ian Lundin och Alexandre Schneiters rättegångskostnader om de förlorar målet. 

En halv miljon kronor var enligt försvaret

Dessutom måste nu offren ställa en så kallad säkerhet, att likna vid en deposition, för de beräknade rättegångskostnaderna i både tingsrätt och hovrätt för att över huvud taget få målet prövat. Enligt svensk lag gäller detta krav för de personer som inte har ett europeiskt medborgarskap. Försvaret hävdar att den kostnaden kommer uppgå till en halv miljon svenska kronor per tvistemål.   

– Den som faller offer för folkrättsbrott har generellt sett idag små möjligheter till upprättelse. Att offren i Lundinrättegången ska behöva lägga ut en halv miljon kronor var för att över huvud taget få sin sak prövad i rätten begränsar allvarligt deras rätt till en rättvis rättegång. Man kan fråga sig om det är rimligt att utländska brottsoffer ska tvingas ställa hundratusentals kronor i säkerhet bara för att så sin sak prövad? säger Ebony Wade. 

Läs hela vår analys av Stockholm tingsrätts beslut att avskilja målsägandes skadeståndsanspråk här.

Följ rättegången

Civil Rights Defenders har sedan Lundinrättegången startade bevakat rättegången på plats i rättssalen. Följ rättegången och läs våra rapporter här.

Event: Lundin Oil and the Path to Justice

Den 8 december anordnar Civil Rights Defenders, Global Idé, PAX och Swedwatch ett seminarium om hur de som drabbas av internationella människorättskränkningar kan få upprättelse. Deltar gör såväl vittnen och människorättsaktivister från Sydsudan som forskare och erfarna jurister. Med utgångspunkt i Lundinrättegången undersöker vi vilka möjligheter som idag existerar för att få upprättelse för folkrättsbrott och vilka åtgärder som behövs för att de drabbade ska kunna utöva denna rättighet. Anmäl dig till eventet här.

Taggar , ,