Kubansk människorättsförsvarare utsatt för polisräd

Lördagen den 16 april skickade den kubanska människorättsförsvararen María Elena Mir Marrero ut en nödsignal genom Natalia Project. Hon kände sig hotad när hennes hus blev besökt av statliga säkerhetsagenter. María Elena Mir Marrero är en människorättsförsvarare som i många år arbetat för yttrandefrihet och föreningsfrihet på Kuba. Vi arbetar nu aktivt och i nära samarbete med lokala organisationer för att säkerställa María Elena Mir Marreros säkerhet.

Civil Rights Defenders mottog larmet på lördag genom vårt globala larmsystem Natalia Project och omedelbart gjordes försök att kontakta María Elena Mir Marrero. Vi kontaktade även hennes närmsta kollegor, som bekräftade att María Elena Mir Marreros hem hade blivit besökt av säkerhetsagenter.

Åtta personer, fem kvinnor och tre män, hade kommit till hennes hem. De presenterade som boendes i grannskapet. Några av dem är redan kända som säkerhetsagenter som arbetar under täckmantel. De tillbringar en timme i hennes hus, säger att de inte gillar vad hon gör och påminner henne om att de vet att hon har en sjuk mamma, en son och ett barnbarn som hon bor med. De betonar att hennes sju år gamla barnbarn måste studera i en revolutionär skola. De uppmanar henne att stoppa sin aktivism och ta hand om sina anhöriga så att de inte skadades. De förklarar också att hon från och med nu och tills vidare skulle försättas i husarrest. Om hon försöker lämna sitt hem kommer hon att frihetsberövas.

På fredag ​​inledde det kubanska kommunistpartiet sin åttonde partikongress i Havanna. Kongressen hålls vart femte år. I år kommer Raúl Castro att avgå som ledare för kommunistpartiet och en ny partichef kommer att utses. Kongressen hålls mitt i den värsta ekonomiska krisen i landet sedan början av 90-talet, med allvarlig brist på alla basprodukter som mat, medicin och rengöringsprodukter. Regeringen har också använt pandemin för att öka förtrycket av såväl det civila samhället som medborgarna i allmänhet, med godtyckliga frihetsberövanden, hot, böter och förtalskampanjer i nationella medier.

Demonstrationer har planerats i Havanna och andra delar av landet. Hoten mot María Elena Mir Marrero och hennes kollega Manuel Cuesta Morúa, som också haft påhälsning av agenter från statens säkerhetsdepartement och hålls i husarrest sedan torsdag, syftar uppenbart till att stoppa de medborgarmöten som de anordnar de kommande dagarna.

Bakgrund

María Elena Mir Marrero är en människorättsförsvarare som i många år arbetat för yttrandefrihet och föreningsfrihet på Kuba. Hon arbetar med oberoende fackföreningar på Kuba och är också verkställande chef för Muad (Mesa de Unidad para la Accion Democratica), samordnare för Rellic (Red de Lideres y Lideresas Comunitarios) och medlem i Kubas feministiska nätverk.

I sitt arbete fokuserar hon på att identifiera ledare i samhället, vägleda och stärka dem, samt att stärka deras förmåga att identifiera sociala utmaningar och hitta möjliga lösningar på problemen. María Elena deltar också aktivt i arbetet kring den nya konstitutionen där hon hjälper till att analysera den utifrån mänskliga rättigheter och från ett genusperspektiv. Utöver detta leder hon två radioprogram på oberoende kanaler där hon pratar om politik, den sociala och kulturella situationen på Kuba och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som sker varje dag i landet.

Under hela sitt liv har hon arbetat med fredliga metoder för att ändra det politiska systemet på Kuba. Hon har utsatts för förtryck, både fysiskt och mentalt. Förutom den systematiska trakasserierna, som inkluderar frihetsberövanden, avlyssningar av hennes telekommunikation, och fysiskt och psykiskt våld, samt förbud mot att lämna landet, bröt polisen in i hennes hem och beslagtog alla hennes värdesaker under 2019. Som följd av attackerna mot henne i januari 2020 beviljades hon särskilda säkerhetsåtgärder av den Interamerikanska människorättskommissionen (IACHR). Det innebär att människorättskommissionen uppmanar Kuba att garantera hennes säkerhet. Sådana åtgärder beviljas endast i akuta och allvarliga situationer.

Mobilisering genom Natalia Project

En av våra huvudsakliga metoder för att stärka människorättsförsvarare globalt är att ingå partnerskap med människorättsförsvarare och organisationer som konstant hotas av olika typer av attacker. Målet är att se till att de kan fortsätta sitt viktiga arbete utan att behöva frukta för sina liv. Sedan 2019 deltar María Elena Mir Marrero i vårt globala säkerhetssystem Natalia Project. Larmsystemet är designat för människorättsförsvarare som befinner sig i riskzonen att attackeras på grund av sitt arbete. Skulle så ske kan deltagaren aktivera sitt larm och på så vis skicka en signal med geografisk position till Civil Rights Defenders. Tillsammans med ett nätverk av lokala människorättsförsvarare kan vi omedelbart undersöka vad som hänt och kalla på hjälp.

Länkar och information

Läs mer om María Elena Mir Marrero:

Kuba: Människorättsförsvarare som skulle ges skydd greps istället

I landet där tiden står still – María Elena Mir Marrero

Taggar , ,