I landet där tiden står still – María Elena Mir Marrero

Foto: Privat

Sedan 1960-talet har yttrandefriheten på Kuba varit kraftigt begränsad. Det saknas både lagliga och praktiska förutsättningarna för människor att bilda opinion kring politiska frågor, och det är mycket svårt för journalister att rapportera om situationen i landet. 

María Elena Mir Marrero är en människorättsförsvarare som i många år arbetat för yttrandefrihet och föreningsfrihet på Kuba. På grund av sitt engagemang som ledare för en rörelse som arbetar för demokratisering har hon gripits ett flertal gånger, förbjudits att lämna landet samt utsatts för våld och upprepade trakasserier. I september i år bröt sig polisen in i hennes hem och beslagtog alla hennes värdesaker.  

Ett högt pris

”Under hela mitt liv som jag fredligt har arbetat för att förändra det politiska systemet på Kuba har jag utsatts för förtryck och repression, både fysiskt och mentalt.  

Denna repression, som bedrivs med styrka och intensitet, utgör ett direkt angrepp på utövandet av min yttrandefrihet.   

I november förra året, när jag var med och organiserade ett nationellt möte, blev jag hårt utsatt av den politiska polisen. Även om vi till slut kunde genomföra mötet, så förstördes merparten av syftet med mötet när polisen grep och arresterade de flesta av deltagarna och beslagtog vårt material.  

I och med detta intensifierades repressionen och tog sig två riktningar: mot min rörelsefrihet och mot min yttrandefrihet. Det syftar inte bara till att hindra mina medborgerliga och politiska handlingar, utan också för att förstöra min förmåga att agera överhuvudtaget. 

Förutom dessa systematiska trakasserier, som inbegriper fängslanden, avlyssningar samt fysiskt och psykiskt våld, kan jag lägga till ett inbrott som jag utsattes för i september då jag blev bestulen på mina arbetstillhörigheter och värdesaker.  

Dessa exempel är en rad av systematiska repressiva åtgärder för att tysta min röst, och en del av förtrycket mot ett självständigt civilt samhälle och för att tysta de demokratiska rösterna inom Kuba. Jag, liksom andra företrädare för det kubanska civila samhället, är ett av de utvalda offren för de statliga attackerna mot yttrandefriheten på Kuba. ”

Ge en gåva

Läs mer

Du kan läsa mer i vår lägesrapport som handlar om personerna som betalat ett högt pris och hur läget för yttrandefriheten ser ut i deras länder här.

Läs mer om kampanjen här.

Taggar