Stockholms tingsrätt: Väljare ska inte kunna bestämma vem som tar emot deras röster

Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Idag kom domen från Stockholms tingsrätt i ett uppmärksammat fall om rasism i vallokaler: Väljare kan inte bestämma vem som ska ta emot deras röster, det skulle kunna vara diskriminerande, slår domstolen fast. Tingsrätten menar även att Stockholms stads valnämnd inte hade skäl att säga upp röstmottagaren Harry Peronius efter att han slagit larm till media om diskriminerande riktlinjer.

Civil Rights Defenders, som drivit fallet till domstol, är positiva till tingsrättens argumentation.

– Det är mycket positivt att domstolen så tydligt slår fast att riktlinjerna skulle kunna leda till diskriminering och inte är tillåtna, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

I domen skriver domstolen att “Tingsrätten delar Harry Peronius ståndpunkt att en väljare inte kan styra över vem som i en vallokal ska ta emot dess röst och att en sådan ordning skulle kunna vara diskriminerande. Skulle aktuell situation inträffa är det inget som hindrar att väljaren ifråga går och förtidsröstar istället eller helt enkelt låter bli att rösta. Det kan således enligt tingsrätten inte ses som en vägran att ta emot en röst”.

Harry Peronius utanför Stockholms tingsrätt i samband med rättegången.

– Det känns som en seger och som en lättnad, säger Harry Peronius.  

Tingsrätten menar att Harry Peronius vägran att tillmötesgå en väljares önskemål om att få byta ut en röstmottagare inte var skäl att säga upp honom. Domstolen säger även att det inte funnits belägg för att Harry Peronius skulle uttryckt att han skulle vägra låta väljare rösta.

Harry Peronius får dock inte ersättning för kränkning på grund av att domstolen anser att ärendet är preskriberat.

Stämde Stockholms stad för diskriminering

Bakgrunden till fallet tar sin början i maj 2019, i samband med en utbildning för röstmottagare inför valet till Europaparlamentet. Under utbildningstillfället informerades deltagarna att, om en situation uppstår där en väljare vägrar lämna över sin valsedel till en röstmottagare med hänvisning till röstmottagarens utländska bakgrund, skulle väljaren ha rätt att lämna rösten till en “svensk” röstmottagare. Ordföranden skulle ha motsvarande skyldighet att byta ut röstmottagare utifrån en väljares rasistiska åsikter.

Harry Peronius, som hade fått uppdraget att jobba som ordförande i en vallokal i Björkhagen på valdagen, var en av dem som protesterade mot riktlinjerna med hänvisning till att de är diskriminerande och tillåter rasism. Kort därefter blev han fråntagen sitt uppdrag med motiveringen att han skulle ha gett uttryck för att han hade för avsikt att vägra låta väljare rösta.

I februari 2020 stämde Civil Rights Defenders Stockholms stad för diskriminering. Läs mer om bakgrunden här.

Riktlinjer mot diskriminering behöver förtydligas

Civil Rights Defenders menar att Stockholms stads valnämnd nu behöver förtydliga sina riktlinjer och ta fram en policy där det tydligt framgår att väljare inte har rätt att välja röstmottagare baserat på etnicitet, hudfärg eller annan diskrimineringsgrund.

– En stark rösträtt är mycket viktig i en demokrati, men den får inte utövas på bekostnad av andras rättigheter. Nu behöver Stockholms stads valnämnd förtydliga sina riktlinjer och säkerställa att det råder nolltolerans mot rasism och diskriminering. Respekt för grundläggande rättigheter måste gälla i vallokaler på samma sätt som vid annan myndighetsutövning, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Med tingsrättens dom i ryggen menar Civil Rights Defenders även att det är viktigt att valnämnderna i alla Sveriges kommuner och att Valmyndigheten, som central myndighet, tydliggör sina riktlinjer och säkerställer att de motverkar diskriminering.

Läs domen

Klicka här för att läsa domen.

Läs mer

Taggar ,