Rättegång startar i uppmärksammat fall om rasism i vallokaler

Foto: Hans Christiansson/Mostphotos

Stockholms stads valnämnd anser inte att de gjorde något fel när en röstmottagare fråntogs sitt uppdrag efter att ha larmat om diskriminering. Civil Rights Defenders håller inte med, utan menar att valnämnden brutit mot lagen. I dag startar rättegången i Stockholms tingsrätt.

För snart ett år sedan stämde Civil Rights Defenders Stockholms stad. Detta efter att röstmottagaren Harry Peronius fråntagits sitt uppdrag efter att han kontaktat media och slagit larm om diskriminering.

Bakgrunden till stämningen och rättegången tar sin början i maj 2019, i samband med en utbildning för röstmottagare inför valet till Europaparlamentet. Under utbildningstillfället informerades deltagarna att, om en situation uppstår där en väljare vägrar lämna över sin valsedel till en röstmottagare med hänvisning till röstmottagarens utländska bakgrund, skulle väljaren ha rätt att lämna rösten till en “svensk” röstmottagare. Ordföranden skulle ha motsvarande skyldighet att byta ut röstmottagare utifrån en väljares rasistiska åsikter.

Harry Peronius, som hade fått uppdraget att jobba som ordförande i en vallokal i Björkhagen på valdagen, var en av dem som protesterade mot riktlinjerna med hänvisning till att de är diskriminerande och tillåter rasism. Kort därefter blev han fråntagen sitt uppdrag med motiveringen att han skulle ha gett uttryck för att han hade för avsikt att vägra låta väljare rösta.

Harry Peronius. Foto: privat

– Jag står fast vid det jag sagt hela tiden. Alla har rätt att rösta, men en väljare ska inte få välja hudfärg på röstmottagaren. För det är att tillåta rasism och jag är helt emot det, säger Harry Peronius.

Stockholms stads valnämnd menar att det inte finns några diskriminerande riktlinjer och nekar även till felaktig behandling i samband med att Harry Peronius fråntogs sitt uppdrag. Civil Rights Defenders är dock kritisk till valnämndens agerande och menar att deras riktlinjer har varit diskriminerande och att de brutit mot diskrimineringslagen, Europakonventionen och tryckfrihetsförordningen genom att frånta Harry Peronius sitt uppdrag.

– Anställda som påtalar diskriminering ska uppmuntras, inte bestraffas. Att utöva repressalier mot visselblåsare som slår larm är allvarligt och måste få konsekvenser, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Riktlinjer mot diskriminering behöver förtydligas

I en broschyr som tagits fram av Stockholms stad och riktar sig till röstmottagare står det att “Stockholms stad tar avstånd från all form av rasism och diskriminering men det innebär inte att en väljare kan nekas att rösta, eller att en röstmottagare kan uppmana sina kollegor att inte ta emot röster”. Det var den här skriften som kom upp till diskussion under utbildningstillfället för röstmottagare, efter att Harry Peronius frågat vad texten innebär i praktiken.

Civil Rights Defenders menar att Stockholms stads valnämnd behöver förtydliga vad riktlinjerna betyder i praktiken och att det behöver tas fram en policy där det tydligt framgår att väljare inte har rätt att välja röstmottagare baserat på etnicitet, hudfärg eller annan diskrimineringsgrund.

– En stark rösträtt är mycket viktig i en demokrati, men den får inte utövas på bekostnad av andras rättigheter. Nu behöver Stockholms stads valnämnd förtydliga sina riktlinjer och säkerställa att det råder nolltolerans mot rasism och diskriminering. Respekt för grundläggande rättigheter måste gälla i vallokaler på samma sätt som vid annan myndighetsutövning, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders vill att Harry Peronius beviljas skadestånd för förlorad inkomst och ideell skada. Utöver kraven i rättsprocessen vill vi även att han får en ursäkt av Stockholms stads valnämnd samt välkomnas att söka framtida uppdrag. Vi menar också att valnämnden behöver förtydliga sina riktlinjer och att de formuleras på ett sätt som inte leder till etnisk- eller annan diskriminering.

Läs mer

  • Här och här kan du läsa mer om fallet.
  • Här kan du läsa Civil Rights Defenders stämningsansökan.

Med ditt stöd kan vi fortsätta försvara Sveriges demokrati. Swisha 100 kr till 900 12 98 eller klicka på den orangea knappen nedan.

Ge en gåva
Taggar ,