Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Tigray måste utredas

Bild: Map of Ethiopia showing Tigray / Aljazeera (wikimedia.org) / CC BY-SA 4.0 / Edited

Kriget i Tigray i norra Etiopien har kantats av allvarliga människorättskränkningar, inklusive en stor mängd bekräftade fall av sexuellt och könsbaserat våld. Allteftersom internet och andra kommunikationslinjer återupprättats har rapporterna nått omvärlden. 

Civil Rights Defenders uppmanar regeringen i Etiopien att omedelbart främja en oberoende utredning som ger offren upprättelse och ställer förövarna till svars. Vidare betonar vi vikten av att öppna upp regionen för media samt lokala och internationella organisationer.

Läs hela vårt uttalande här (på engelska).

Taggar ,