Han överlevde fängelset Ogaden: ”Vi måste få upprättelse”

Photo: ©2023 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Kartdata ©2023

År 2018 stängdes det ökända etiopiska fängelset Jail Ogaden, efter år av allvarliga mänskliga rättighetskränkningar. Ahmed Ibrahim, aktivist och före detta fånge, bestämde sig för att försöka ge upprättelse till offren och hjälpa dem att återuppbygga sina liv efter fasorna i fängelset.

”Vi var tvungna att få upprättelse efter vad vi hade gått igenom. Vi såg en möjlighet till rättvisa, inte bara för oss utan för alla offer och överlevare.”

Den somaliska regionen i östra Etiopien har en lång historia av människorättskränkningar mot den somaliska minoritetsbefolkningen. Många fångar fängslades på godtyckliga eller politiska grunder och skickades till fängelset Jail Ogaden, ett fängelse som är ökänt sexuellt våld, tortyr och mord.

– Vi satt fängslade i Ogaden under fruktansvärda förhållanden och torterades regelbundet, säger Ahmed Ibrahim, som arbetar för Organization of Victims and Survivors (OVS), en organisation som arbetar för rättigheterna för offren och de överlevande från Ogaden- och Bayahowfängelset.

”Vi satt fängslade i Ogaden under fruktansvärda förhållanden och torterades regelbundet.”

Jail Ogaden utsattes för hård kritik både nationellt och internationellt, och med en ny politisk ledning i landet och i regionen stängdes Jail Ogaden slutligen i slutet av 2018. Det godtyckliga frihetsberövandet stannade dock inte där. Åtta hundra fångar fördes till Bayahowanstalten. Där utsattes de för fler övergrepp och tvingades arbeta under slavliknande förhållanden.

– De lät oss bygga hus, trots att de flesta av oss var sjuka och svaga från tortyren och de ohygieniska förhållandena i Jail Ogaden, säger Ahmed Ibrahim.

I dag är båda fängelserna stängda.

”Vi ville bara ha rättvisa”

När fängelserna stängdes startade Ibrahim och andra före detta fångar organisationen OVS (då kallad Association for Somali Region Victims and Survivors). De såg behovet av att få upprättelse, inte bara för dem själva utan för alla offer och överlevande.

–  Då visste vi ingenting om att driva en civilsamhällesorganisation och ingen av oss har akademisk bakgrund inom människorättssektorn. Vi ville bara ha rättvisa.”

Ahmed Ibrahim och hans kollegor började arbeta för att öka medvetenheten om de fruktansvärda övergrepp de hade utstått. Tack vare hjälp från andra organisationer, som Civil Rights Defenders, lärde de sig att sköta den dagliga verksamheten, bedriva påverkansarbete och skriva rapporter. De publicerade rapporten ”Jail Ogaden, the aftermath of Jail Ogaden”, som dokumenterar kränkningarna i fängelserna.

”Då visste vi ingenting om att driva en civilsamhällesorganisation och ingen av oss har akademisk bakgrund inom människorättssektorn. Vi ville bara ha rättvisa.”

Rapporten fick mycket uppmärksamhet. Tack vare deras ansträngningar träffade de så småningom presidenten i den somaliska regionen, Mustafa Mohammed Omar. Mötet gjorde att de formellt kunde registrera sig som en organisation och därmed få en starkare röst.

–  Vårt arbete bidrog till grundandet av Sannings- och försoningskommissionen, som nu arbetar för att utreda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i fängelset Ogaden och Bayahow.”

–  En annan sak som kommit ut ur vårt arbete är att vi instiftat den 6 april som dagen att fira och minnas offren för fängelset Ogaden och Bayahow”, säger Ahmed Ibrahim.

Ett mål återstår

Även om organisationen har lyckats nå regionens högsta ledning är det en stor utmaning att arbeta med påverkansarbete i vad som fortfarande är en repressiv miljö.

–  Många av de poliser och underrättelseofficerare vi möter i vårt arbete var våra förövare i både Jail Ogaden och Bayahow. De gillar inte att vi söker rättvisa, eftersom de är rädda för att bli anklagade, säger Ahmed Ibrahim.

De har många utmaningar framför sig, men Ibrahim Ahmed tror att framtiden är ljus för OVS. Organisationen vill expandera sitt arbete för rättvisa till andra regioner i Etiopien. De har sett att frågan om att få upprättelse efter brott mot de mänskliga rättigheterna inte bara påverkar den somaliska regionen.

–  Under de kommande tio åren vill vi arbeta i fler regioner för att hjälpa människor att få rättvisa och uppnå hållbar fred genom att sprida tanken om mänskliga rättigheter och demokrati.”

Men trots tankarna framåt har de ännu inte uppnått sitt ursprungliga mål. De efterlyser fortfarande ett mer omfattande rehabiliteringsprogram och ersättning till offer och överlevande. Och en formell ursäkt från regeringen efter övergreppen i Jail Ogaden och Bayahow.

– Vi behöver fortfarande få upprättelse, säger Ahmed Ibrahim.

Vad vi gör

Organisationen OVS är partner till Civil Rights Defenders och har fått hjälp att bygga upp sin kapacitet som ny organisation. Nyligen samarbetade OVS med Civil Rights Defenders för att dokumentera massgravar i sju olika zoner i Somalia. Dokumentationen låg senare till grund för en rapport som presenterades för Sannings- och försoningskommissionen som bevis på allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Utredningen pågår.

Taggar ,