Militära spänningar i norra Etiopien måste trappas ner

Civil Rights Defenders är mycket oroad över den senaste utvecklingen i regionen Tigray i norra Etiopien. Den upptrappade stämningen och de militära konfrontationer som ägt rum under de senaste dagarna riskerar att allvarligt hota freden och stabiliteten i hela landet. Vi uppmanar alla inblandade parter att omedelbart göra allt i sin makt för att undvika vidare konflikt.

Risken för allvarliga människorättskränkningar är överhängande. Nu uppmanar vi såväl statliga myndigheter som icke-statliga aktörer att sätta civilbefolkningens säkerhet överst på prioriteringslistan. Mot bakgrund av nedstängningen av såväl internet som telefonnät uppmanar vi den federala regeringen att omedelbart säkerställa befolkningens möjligheter till kommunikation samt rätt till information.

Vidare uppmanar vi den federala regeringen att säkerställa att frihetsbegränsande åtgärder i det nyligen införda undantagstillståndet är begränsade, nödvändiga och proportionerliga.

Läs mer i vårt senaste uttalande (på engelska).

Taggar ,