Civil Rights Defenders på MR-dagarna

Bild från MR-dagarna

Kom och träffa Civil Rights Defenders på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping! Vi ses på något av våra seminarier eller i monter G21.

Monter G21

Läs vår nya skrift om hatets språk och gör vårt quiz om yttrandefrihet! Vet du vad man får säga i det här landet egentligen?

Seminarium

DISKRIMINERAD I VÅRDEN – FÖR TIDIG DÖD FÖR PSYKISKT SJUKA
När: Torsdag 14 november, kl. 16:30-17:30
Om: Personer med svår psykisk ohälsa riskerar att dö i förtid jämfört med övriga befolkningen. Det handlar ofta om att fysiska symtom inte tas på allvar, utan tros ha psykiska orsaker. Arrangeras tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.
Panel: Annika Åkerberg, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders – Inger Torpenberg, Leg sjuksköterska, Svensk sjuksköterskeförening – Åsa Höij, Andre vice förbundsordförande, RSMH.
Läs mer här

MÄNNISKORÄTTSBASERAD VÅRD I PSYKIATRIN – GÅR DET?
När: Fredag 15 november, kl. 09:00-10:00
Om: Sverige har vid upprepade tillfällen fått stark kritik från både FN och Europarådet som rör överdriven användning av tvång inom tvångsvården. Under seminariet belyses den kritiken, brukarnas/rättighetsbärarnas erfarenheter och Västra Götalandsregionens nya arbetssätt. Arrangeras i samarbete med Västra Götalandsregionen och RSMH.
Läs mer här

HOT, HAT, UTSATTHET, OHÄLSA – EN OPINIONSBILDARES VARDAG
När: Lördag 16 november, kl. 13:00-14:00
Om: De som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter får i allt högre omfattning räkna med att trakasseras, kartläggas och attackeras såväl online som offline.
Föreläsare: Marcin de Kaminski, chef för Civil Rights Defenders avdelning för skydd och säkerhet samt Katia Wagner, journalist och författare.
Läs mer här

Taggar