Hatets språk – en skrift om gränsen mellan hatspråk och yttrandefrihet

Foto: Kyle Glenn / Unsplash

Frågan om vad man får och inte får säga är inte bara etisk, utan också juridisk. Vissa uttryck kan man få fängelse för, medan andra uttryck visserligen kan orsaka stor skada hos den som de är riktade till, men där förövaren går fri från åtal. Gränsen mellan det som är moraliskt tveksamt men lagligt och det som är straffbart är inte alltid kristallklar.

Yttrandefrihet är friheten att uttrycka sig fritt, men med yttrandefriheten kommer vissa begränsningar. Friheten att uttrycka sin åsikt innebär inte att det är tillåtet att skada andra genom de ord man använder.

För att förklara skillnaden mellan hatspråk och yttrandefrihet har Civil Rights Defenders tagit fram skriften Hatets språk. Den handlar om hur reglerna kring hatspråk har utformats och hur gränsdragningen mellan det lagligt tillåtna och otillåtna har gjorts.

Skriften är en uppdaterad kortare variant av den ursprungsrapport om förbudet mot hets mot folkgrupp som Civil Rights Defenders, dåvarande Svenska Helsingforskommittén, tog fram 2003: ”Hatets språk. Om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet”. Vi presenterar här problematiken genom frågor och svar som vi tror är relevanta för alla, oavsett ålder eller bakgrund.

Läs Hatets språk

Klicka här för att ladda ner Hatets språk – var går gränsen mellan hatspråk och yttrandefrihet?

Taggar ,