Här är vinnarna i årets innovationstävling

På många håll i världen kränks medborgerliga och politiska rättigheter, ofta på direkt order av statsmakten. I främsta ledet för att möta förtryckarnas allt mer sofistikerade och innovativa metoder står några av världens modigaste människor. Att stå upp mot förtryckarna är nödvändigt och därför är det extra viktigt att innovativa idéer får en möjlighet att växa. 

Civil Rights Defenders innovationstävling fungerar som ett forum där idéer kan utforskas, utformas och bli till handling. Av de över hundra idéer som skickades in i år har juryn enats kring fyra bidrag som alla koras som vinnare och delar på prissumman.


En normkritisk podcast

Amalia Toledo är projektkoordinator på Karisma Foundation där hon leder arbetet kring jämställdhet och teknik. Bild: privat.

Karisma Foundation är en organisation som arbetar med digitala rättigheter. Organisationen fokuserar bland annat på att öka jämställdheten online. Som en del av lösningen presenterar de nu en innovativ podcast som ska utmana normer samt få publiken att reflektera över och kritiskt granska hur narrativet på internet ofta exkluderar kvinnor.

Läs mer: “We Work to Reduce Digital Gender Inequalities”.


SugarCube dokumenterar människorättskränkningar

Christo är anonym och istället för bild använder vi hans avatar. Christo är programmerare och har utvecklat verktyget SugarCube.

En av de största utmaningarna för människorättsförsvarare runt om i världen är att hitta sätt att berätta för omvärlden om de brott mot mänskliga rättigheter som begås där de bor eller arbetar. SugarCube är ett initiativ som ska hjälpa forskare och utredare med fokus på mänskliga rättigheter att använda sig av data för att dokumentera människorättskränkningar.

Läs mer: “SugarCube will Allow Human Rights Defenders to Expand Their Investigative Toolkit


Digital säkerhet för HBTQ personer

Abir Ghattas är aktivist, digital kommunikationsstrategist och digital säkerhetstränare.

För att ligga steget före förtryckarna måste människorättsförsvarare uppdatera sina säkerhetsrutiner ofta, inte minst i en tid då lagar och teknik snabbt förändras. Abir Ghattas och Dan Ó Cluanaigh ska därför se till att ett av de mest kända verktygen för digital säkerhet – “Security in a Box” – utvecklas och uppdateras, samt anpassas för att öka skyddet för HBTQ-personer.

Läs mer: “We Hope That It Will Help LGBTI People Stay Safe


Säkrare vardag för journalister

Vladimir Garay är journalist och arbetar på organisationen Derechos Digitales. Bild: privat.

Latinamerikanska journalister utsätts ofta för våld och hot, både fysiskt och på nätet. För att möta och stoppa denna oroande trend vill organisationen Derechos Digitales skapa ökad medvetenhet om riskerna med journalistyrket. Genom en digital ”verktygslåda” ska journalister få information om risker, möjliga attacker och hur de kan hålla sig säkra i sitt arbete.

Läs mer: ”We Help Journalists Avoid Risks and Visualise Digital Security”.


Juryn 2018

Årets jury består av Jamila Raqib, chef för Albert Einstein Institution, Jac sm Kee, chef för Women’s Rights Programme for the Association for Progressive Communications och Anders L. Pettersson, chef för Civil Rights Defenders.

Innovationstävlingen hölls i år för andra året i rad och är en tävling för och med människorättsförsvarare. Tävlingen finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Taggar ,