De riskerar sina liv för mänskliga rättigheter


De fortsätter att offra sina liv och stå upp för allas rätt till frihet och säkerhet. Den 9 april välkomnar Civil Rights Defenders runt 200 av världens ledande människorättsförsvarare, som dagligen utsätts för enorma risker på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter, till Stockholm.

Defenders’ Days är en av världens största konferenser för och med människorättsförsvarare. Den organiseras av Civil Rights Defenders och äger rum den 9–12 april på Djurönäset. Syftet är att stärka, stödja och möjliggöra nätverkande och kunskapsutbyte mellan personer som varje dag, trots risk för sina egna liv, kämpar för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Under konferensen hålls en rad olika utbildningar och workshops för och med människorättsförsvarare. Några av frågorna som står högt upp på årets program är cybersäkerhet och innovation som medel i kampen för mänskliga rättigheter.

Pris till årets människorättsförsvarare

I samband med Defenders’ Days delar Civil Rights Defenders ut det årliga priset Civil Rights Defender of the Year Award. I år går priset till den turkiske människorättsförsvararen och journalisten Murat Celikkan, som är en av Turkiets starkaste röster för att mänskliga rättigheter ska respekteras i landet. Här kan du anmäla dig till eventet.

– Attackerna mot människorättsförsvarare ökar i alla regioner i världen och utrymmet för det civila samhället minskar. Ljuset i den brutala verkligheten är alla de människor som fortsätter försvara inte bara sina egna utan allas rättigheter och möjligheten att gemensamt hitta lösningar. Genom Defenders’ Days och priset vill vi bland annat lyfta alla de människorättsförsvarare som ofta verkar i det dolda, säger John Stauffer, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Läs mer om Defenders’ Days 2018 här.

Taggar